SV

arbeta i {verb}

volume_up
Det åligger självfallet Europeiska kommissionen att arbeta i den riktningen.
It is of course the European Commission' s task to work towards this.
Det åligger självfallet Europeiska kommissionen att arbeta i den riktningen.
It is of course the European Commission's task to work towards this.
Jag förnekar inte att det är mycket svårt, men vi måste arbeta i den riktningen.
I do not deny that it is very difficult, but we need to work in that direction.

Användningsexempel för "arbeta i" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishJag anser också att vi kan arbeta för detta i ett flertal europeiska sammanhang.
I believe we can make this contribution on several fronts at European level, too.
SwedishJag förnekar inte att det är mycket svårt, men vi måste arbeta i den riktningen.
I do not deny that it is very difficult, but we need to work in that direction.
SwedishKalla det licens: Människor med vissa kvalifikationer får arbeta i andra länder.
Call it a licence: people with certain qualifications can work in other countries.
SwedishDetta gör det möjligt att få människor att arbeta i överdrivet långa arbetspass.
This makes it possible to get people to work for excessively long periods of time.
SwedishDet betyder att vi måste arbeta tillsammans både i EU och i resten av världen.
This means that we must work together both in Europe and the rest of the world.
SwedishMen belyser detta den bakgrund som vi måste arbeta mot i tillräckligt hög grad?
Does this, though, sufficiently highlight the context in which we have to operate?
SwedishDetta håller jag med om och jag hoppas att ni skall kunna arbeta i den riktningen.
I agree with you on this point and I hope that you will work towards this goal.
SwedishÖvergrepp mot kvinnor berör oss alla; vi måste arbeta för kvinnofrid i Europa.
Attacks on women affect all of us. We must work for the safety of women in Europe.
SwedishVi bör fortsätta att arbeta i denna riktning, även under kommande behandlingar.
We should continue to work in this direction, including during subsequent readings.
SwedishJag ser verkligen fram emot att arbeta med parlamentet framöver i denna fråga.
I very much look forward to working with Parliament in the future on this subject.
SwedishSamtliga bör fortsätta att arbeta i nära samarbete med övriga arktiska aktörer.
All should continue to work closely together with other Arctic stakeholders.
SwedishDet betyder dock inte att rådet kan fortsätta att arbeta på detta i obemärkthet.
This, however, does not mean that the Council can work on this anonymously.
SwedishEn kompromiss måste nås, och vi alla måste arbeta tillsammans i den avsikten.
A compromise must be found, and we need everyone to work together to that end.
SwedishAntagligen kan vi på en gång arbeta i ett sträck från tisdag midnatt till 8.30.
We might as well start at midnight on Tuesday and work right through until 8.30 a.m.
SwedishAntagligen kan vi på en gång arbeta i ett sträck från tisdag midnatt till 8.30.
We might as well start at midnight on Tuesday and work right through until 8.30 a. m.
SwedishDet finns också en ökande förkärlek att bo och arbeta i luftkonditionerade miljöer.
And there is a growing preference for living and working in air-conditioned places.
SwedishJag ser fram emot att fortsätta arbeta tillsammans med parlamentet i detta avseende.
I look forward to continuing to work together with Parliament in this regard.
SwedishJag vill att vi skall arbeta tillsammans i samma anda som Europas grundare hade.
I would like us to work together in the spirit of the founders of Europe.
SwedishDe flesta fick arbeta i hushåll, i marknadsstånd eller som butiksbiträden.
Most went on to work as domestic workers, at market stalls or as shop assistants.
SwedishEn tredje punkt är att man borde arbeta med certifieringen i enlighet med ICAO-normen.
Thirdly, certification in accordance with the ICAO standard should be introduced.

Liknande översättningar för "arbeta i" på engelska

arbeta verb
i preposition
gallra i verb
English
gripa tag i verb
English
vända i verb
English
verka i verb
English
framhärda i verb
English
gå klädd i verb
English