"arbeta hårt" - Engelsk översättning

SV

"arbeta hårt" på engelska

volume_up
arbeta hårt {vb} [exempel]

SV arbeta hårt
volume_up
{verb}

arbeta hårt (även: slita, slava, träla, knoga)
arbeta hårt (även: arbeta, rulla, utarbeta, tynga)
volume_up
to labour {vb} [GBR]
arbeta hårt (även: slita, knega, släpa sig)

Liknande översättningar för "arbeta hårt" på engelska

arbeta verb
hårt adverb
här substantiv
English
här adverb
English

Användningsexempel för "arbeta hårt" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDärför skall vi arbeta hårt för att se till att dessa tre aspekter hålls ihop.
For that reason we shall be lobbying hard for these three aspects to be interlinked.
SwedishVi måste arbeta hårt för att se till att Europa förblir en stark ekonomi i framtiden.
We must work hard to ensure that Europe remains a strong economy in the future.
SwedishOch samtidigt måste vi arbeta mycket hårt för att skapa utsikter för fred.
And at the same time we must work very hard to open up a prospect for peace.
SwedishVi kommer att tvingas arbeta hårt för att paketet ska antas före slutet av 2008.
Our package will complement the proposals presented last year on the energy internal market.
SwedishJag kommer att arbeta hårt för att säkra ett positivt resultat för Irland och EU.
I will work hard to ensure a positive outcome for Ireland and Europe.
SwedishVi måste arbeta mycket hårt under de veckor och månader som leder fram till mötet.
We will have to work very hard during the weeks and months until then.
SwedishVi kommer även att arbeta hårt för att få kvartetten att mötas i december.
We will also work hard to get the Quartet to convene in December.
SwedishProcessen är inte perfekt och vi måste arbeta hårt på detta och ibland rättas fel till.
The process is not perfect and we have to work hard on this and sometimes errors are corrected.
SwedishEnighet och solidaritet är mycket viktigt och vi kommer att arbeta mycket hårt för att åstadkomma det.
Unity and solidarity are essential, and we will work very hard to achieve this.
SwedishVi kommer också att arbeta hårt med att stärka relationerna mellan Europeiska unionen och Turkiet.
We will also work hard to strengthen relations between the European Union and Turkey.
SwedishVi måste fortsätta att arbeta hårt för att garantera en smidig integrering av de nya medlemsstaterna.
We still have to work hard to ensure the smooth integration of the new Member States.
SwedishJag hoppas att vi gör det och jag kommer att arbeta mycket hårt för att uppnå detta.
I hope we do, and I will work very hard to achieve that.
SwedishSom ministern har sagt måste alla naturligtvis arbeta hårt.
Everybody will have to work hard, of course, as you have said, Minister.
SwedishLandet måste arbeta hårt för att föra de reformer vidare som är nödvändiga för en närmare relation med EU.
It must work hard to take forward the reforms necessary for closer ties with the EU.
SwedishGrekland måste givetvis arbeta hårt och genomföra de reformer man hittills inte har genomfört.
Clearly, then, Greece will have to work hard and implement reforms it has not implemented to date.
SwedishVi måste arbeta hårt för att bekämpa rasism och främlingsfientlighet.
We need to be working hard to combat racism and xenophobia.
SwedishVi befinner oss i en övergång och vi måste alla arbeta hårt för att se till att förändringen går i rätt riktning.
However, change must happen from the inside as well as on the part of government.
SwedishVi kommer att arbeta hårt, och vi hoppas att en lösning kan nås.
We will work hard and we hope that a solution will be found.
SwedishVi kommer att arbeta hårt tillsammans med medlemsstaterna för att garantera en aktiv och omfattande uppföljning.
We will work hard with the Member States to ensure an active and ambitious follow-up.
SwedishLivsmedelssäkerhet är av högsta prioritet och vi måste arbeta hårt för att dämpa konsumenternas rädsla.
Food safety is a top priority and we must work hard towards alleviating the fears of consumers.