"Arabvärlden" - Engelsk översättning

SV

"Arabvärlden" på engelska

SV

Arabvärlden {enbart singularis}

volume_up
1. geografi
Arabvärlden
Arabvärlden
Det är också en trovärdighetsfråga för Europeiska unionen och arabvärlden.
It is also a matter of the credibility of the European Union in the Arab world.
De får inte se den som västvärldens attack på arabvärlden.
They must not see it as an attack by the Western world on the Arab world.
Men samhällena i Nordafrika och arabvärlden ignorerades i politiken.
But it ignored the societies of North Africa and of the Arab world.

Användningsexempel för "Arabvärlden" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishI ett större perspektiv är även vårens händelser i arabvärlden av stor betydelse.
If we take a more far-sighted approach, the Arab spring is also very important.
SwedishTurkiet är enligt min uppfattning det land som kan bygga en bro till arabvärlden.
In my view, Turkey is the country that can build a bridge to the Arab world.
SwedishArabvärlden är vår partner i unionen för Medelhavsområdet.
Mr President, the Arab world is our partner in the Union for the Mediterranean.
SwedishFör detta krävs det även en dialog med arabvärlden om våra grundläggande principer.
That also requires a dialogue with the Arab world about our fundamental principles.
SwedishDet är också en trovärdighetsfråga för Europeiska unionen och arabvärlden.
It is also a matter of the credibility of the European Union in the Arab world.
SwedishDen andra revolutionen i arabvärlden inträffar just nu framför våra ögon.
The second revolution in the Arab world is happening now in front of our eyes.
SwedishRevolutionen, den förändring som sker i arabvärlden, är fascinerande för oss alla.
The revolution, the change taking place in the Arab world is fascinating for all of us.
SwedishVi ser att arabvärlden kräver mycket mer av Europa än vad vi kan ge för tillfället.
We see that the Arab world demands much more from Europe than we can give at this time.
SwedishEU måste för detta ändamål driva en ständig och öppen dialog med hela arabvärlden.
To this end, Europe must hold constant and open dialogue with the whole of the Arab world.
SwedishEU bör göra allt det kan för att stödja demokrativågen i arabvärlden.
The EU should do all it can to support the wave of democracy in the Arab world.
SwedishRunt om i Afrika och arabvärlden kämpar enormt modiga kvinnor för sina rättigheter.
Across the Arab and African world, extremely courageous women are standing up for their rights.
SwedishFrankrike, å andra sidan, var den främsta leverantören till arabvärlden.
France, on the other hand, was the front-runner with regard to supplies to the Arab region.
SwedishEU måste också dra lärdom av krisen i Libyen och hela arabvärlden.
Europe must also learn the lessons from the crisis in Libya and the whole Arab world.
SwedishMed rätta eller inte anser arabvärlden att amerikanerna har tagit Israels parti.
This applies to both the multilateral and bilateral agendas.
SwedishVi uttrycker vår solidaritet med de fredliga muslimerna i arabvärlden.
We express our solidarity with the peaceful Muslims in the Arab world.
SwedishMedan världen följer revolten i arabvärlden fortsätter Iran att förtrycka oliktänkande.
Whilst the world is watching the revolt in the Arab world, Iran continues to repress dissidents.
SwedishVi måste alla arbeta tillsammans, särskilt nu när det sker omvälvande förändringar i arabvärlden.
Especially at a time of massive change in the Arab world, we all need to work together.
SwedishVi har i många år stöttat despotiska regimer och diktaturer i arabvärlden.
For many years, we have given our support to despotic regimes and dictatorships in the Arab world.
SwedishMen samhällena i Nordafrika och arabvärlden ignorerades i politiken.
But it ignored the societies of North Africa and of the Arab world.
SwedishMin gruppledare Hans-Gert Poettering har rätt: vi får inte jämställa arabvärlden med terrorism.
My Group leader, Mr Poettering, is right: we must not equate the Arab world with terrorism.