SV

arabisk {adjektiv}

volume_up
arabisk (även: arab-)
Därför finns det ingen arabisk regim som i dag stöder Washingtons ståndpunkt.
That is why, today, no Arab regime supports Washington's position.
Denna armé är antagligen bättre än någon annan vanlig arabisk armé.
This army is probably better than any other Arab regular army.
Detta är vad ni tänker som en arabisk muslim, som en irakier.
This is what you're thinking as an Arab Muslim, as an Iraqi.
arabisk
Om någon åker till Mellanöstern och köper en arabisk hingst i avelssyfte behöver vederbörande inte vara orolig för att den skall komma fram i bedrövligt skick.
If someone goes to the Middle East and buys an Arabian stallion for stud purposes, they do not need to worry that it will arrive here in a poor condition.
Vi håller alla med vår kollega Mohamed Ali; Averroës är en gigant på samma sätt som Ibn Khalidoum är en arabisk Montesquieu.
Mr President, we all agree with our colleague Mr Mohammed Alí in that Averroës is an important figure, just as the Arabian Montesquieu, Ibn Khaldun, was an important figure.
arabisk
Dessutom är samtliga namn på listan lätt identifierbara som arabisk-muslimska.
In addition, all the names on the list are easily identifiable as Arabic/ Muslim.
Dessutom är samtliga namn på listan lätt identifierbara som arabisk-muslimska.
In addition, all the names on the list are easily identifiable as Arabic/Muslim.
Chefen i USA- -ville se ny lokal arabisk komedi.
Now, the American head of programming wanted new local Arabic comedy.

Användningsexempel för "arabisk" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDessutom är samtliga namn på listan lätt identifierbara som arabisk-muslimska.
In addition, all the names on the list are easily identifiable as Arabic/Muslim.
SwedishDessutom är samtliga namn på listan lätt identifierbara som arabisk-muslimska.
In addition, all the names on the list are easily identifiable as Arabic/ Muslim.
SwedishDärför finns det ingen arabisk regim som i dag stöder Washingtons ståndpunkt.
That is why, today, no Arab regime supports Washington's position.
SwedishAlltså, föreställ er i kläderna gå tillbaks till kläderna hos en arabisk muslim som bor i Irak.
Now, put yourself in the shoes, go back to the shoes of an Arab Muslim living in Iraq.
SwedishDet är en förskräcklig arabisk basar, med ojämna förutsättningar.
It is an awful sort of horse-trading, based on unequal positions!
SwedishDenna armé är antagligen bättre än någon annan vanlig arabisk armé.
This army is probably better than any other Arab regular army.
SwedishFöreläsningar som anger i hur hög grad det finns paralleller mellan europeisk och arabisk teologi och filosofi.
Lectures highlighting the parallels between European and Arab theology and thought.
SwedishDärefter delade FN området i en judisk stat och en arabisk stat.
The UNDP, which does have some knowledge of the matter, has raised a problem: the right to democracy.
SwedishDetta är vad ni tänker som en arabisk muslim, som en irakier.
This is what you're thinking as an Arab Muslim, as an Iraqi.
SwedishDärefter delade FN området i en judisk stat och en arabisk stat.
The Middle East was more stable then, but let us move on.
SwedishChefen i USA- -ville se ny lokal arabisk komedi.
Now, the American head of programming wanted new local Arabic comedy.
SwedishDet kommer dock att krävas en tredje part - arabisk eller möjligen europeisk - för att det ska göras verkliga framsteg.
However, it will take a third party - Arab or possibly European - to make real progress.
SwedishLawrence arbetade för och räknade med arabisk självständighet.
I have an interest here, as my kinsman T. E. Lawrence sought and expected Arab autonomy.
SwedishPresident George Bush talar med rätta om arabisk frihet.
President Bush rightly talks about Arab freedom.
SwedishVi har haft en fransk, en tysk, en amerikansk och en arabisk, men vi har inte haft någon europeisk.
We have had French and German peace plans, together with American and Arabic ones, but we have not had a European plan.
SwedishJag undrar: ser och hör ni inte arabisk television?
I ask you: have you seen or heard Arab television?
SwedishMed bred arabisk accent tänkte jag- -"Berfekt."
In a thick Arabic accent, my brain went, "Berfect."
SwedishEn arabisk motsvarighet till massakern på Himmelska fridens torg.
SwedishVi talar om Turkiet här men premiärminister Recep Tayyip Erdoğan föredrar en turkisk-arabisk union.
(NL) Madam President, we are talking about Turkey here, but Prime Minister Erdoğan would rather have a Turkish-Arabic Union.
SwedishArabförbundets kommande toppmöte kommer att vara avgörande för att återupprätta en arabisk enighet, i synnerhet om det arabiska fredsinitiativet.
The upcoming Arab League summit will be crucial to restore Arab unity, in particular, behind the Arab Peace Initiative.