"Aquino" - Engelsk översättning

SV

"Aquino" på engelska

EN
SV

Aquino {egennamn}

volume_up
1. "katolskt helgon"
Aquino
volume_up
Aquinas {egenn.} (Catholic Saint)
Först och främst invänder jag mot föregående talares felaktiga citering av Thomas av Aquino, men låt min nu tala om något annat.
Madam President, first of all, I would take exception to the previous speaker who wrongly quoted Thomas Aquinas, but this is just by the by.
När Thomas av Aquino ville citera den för honom viktigaste auktoriteten i kommentarerna till Aristoteles behövde han bara två ord: commentator dicit.
Whenever Thomas Aquinas wished to quote the most important authority for him when commenting on Aristotle, he only needed two words: commentator dicit.
Återstår därmed det moraliska eller teologiska problemet, som man kan finna redan hos Thomas av Aquino, Antigone och Créon: Bör den naturliga lagen underordnas människornas lag?
There is also a moral or theological problem, as previously identified by Saint Thomas Aquinas, Antigone and Creon.

Användningsexempel för "Aquino" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishÅr 1983 mördades Benigno Aquino, ledare för den demokratiska oppositionen.
In 1983, Benigno Aquino, the leader of the democratic opposition, was assassinated.
SwedishFörst och främst invänder jag mot föregående talares felaktiga citering av Thomas av Aquino, men låt min nu tala om något annat.
Madam President, first of all, I would take exception to the previous speaker who wrongly quoted Thomas Aquinas, but this is just by the by.
SwedishNär Thomas av Aquino ville citera den för honom viktigaste auktoriteten i kommentarerna till Aristoteles behövde han bara två ord: commentator dicit.
Whenever Thomas Aquinas wished to quote the most important authority for him when commenting on Aristotle, he only needed two words: commentator dicit.
SwedishAK: Så uppenbarligen frågade Aristoteles aldrig ett barn om det här momentet, eftersom han inte bemödade sig med experimentet, och inte heller Thomas av Aquino.
Class: Whoa! AK: So obviously, Aristotle never asked a child about this particular point because, of course, he didn't bother doing the experiment, and neither did St.
SwedishÅterstår därmed det moraliska eller teologiska problemet, som man kan finna redan hos Thomas av Aquino, Antigone och Créon: Bör den naturliga lagen underordnas människornas lag?
There is also a moral or theological problem, as previously identified by Saint Thomas Aquinas, Antigone and Creon. Should human law come before natural law?