SV

aptit {utrum}

volume_up
aptit (även: lust, begär, hunger, matlust, böjelse)
Det finns ingen aptit på oändliga debatter om konstitutionella institutionsstrukturer.
There is no appetite for endless debate on Constitutional, institutional structures.
Men vår grupp kommer alltid att ha aptit på förändring.
However, our group will always have an appetite for change.
The Brussels coffers have whetted their appetite.
aptit (även: smak)
volume_up
stomach {substantiv} (desire to eat)
aptit (även: iver, begeistring, piff)
volume_up
zest {substantiv}

Användningsexempel för "aptit" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet finns ingen aptit på oändliga debatter om konstitutionella institutionsstrukturer.
There is no appetite for endless debate on Constitutional, institutional structures.
SwedishVi har aptit på förändring.
Our group has always wished for struggle, for we have an appetite for change.
SwedishVi är verkligen hungriga Pat och vi har aptit på förändring.
Pat, we are hungry, in fact very hungry, and we have an appetite for change.
SwedishDetta är ett första steg mot att dämpa spekulanternas aptit.
This is a first step towards countering the appetites of the speculators.
SwedishTurkiet erbjuder en enorm marknad som väcker mångas aptit.
Turkey offers a huge market which is awakening various appetites.
SwedishDen vilseleder på så sätt folket och gör dem till byte för storkapitalets vid de här laget okontrollerade aptit.
This disorients people and makes them prey to the unaccountable dictates of big business.
SwedishDet finns en mycket praktisk slutsats av vad man skulle kunna kalla i bristande aptit på extra skatter.
There is very much a practical outcome in that you could say there is no appetite for extra taxation.
SwedishMen vår grupp kommer alltid att ha aptit på förändring.
However, our group will always have an appetite for change.
SwedishMen det var om man räknade bort de europeiska institutionernas, och i synnerhet kommissionens aptit på makt.
But that was reckoning without the appetite for power of the European institutions, notably the Commission.
SwedishSjälv äter jag med god aptit och jag vill klargöra min uppfattning att livsmedelstrygghet är livsnödvändigt.
I, for one, eat heartily, and I should like to state very clearly my belief that food security is existential.
SwedishPå detta område har vi en mycket stor aptit.
What is most important, however - and what we have a very great appetite for - are reforms to this House of ours.
SwedishKassan i Bryssel har retat deras aptit.
. – Mr President, I take a rather more critical view.
SwedishKassan i Bryssel har retat deras aptit.
The Brussels coffers have whetted their appetite.
SwedishProblemet är deras glupska aptit.
SwedishDet är därför du har sådan aptit.
SwedishOch det är här som det blir intressant, för det visar sig att människan har något av en aptit för nymodigheter.
It's a process of the production and reproduction of novelty, continually chasing expanding consumer markets, consumer goods, new consumer goods.
SwedishHan har aptit som sin pappa.
SwedishJag har ingen aptit.
SwedishMen detta avtal riskerar att dra ut på tiden, eftersom de europeiska institutionernas aptit på makt till slut stöter på ekonomiskt motstånd.
But this may take rather a long time as the European institutions ' compulsive drive for power will eventually meet with financial resistance.
SwedishJag vill be er att rösta emot direktivet, men med tanke på er omättliga aptit på mer och mer lagstiftning vet jag att jag talar för döva öron.
I would ask you to vote against this directive, but knowing your insatiable appetite for more and more legislation, I know I am wasting my breath.

Synonymer (svenska) till "aptit":

aptit