"applikation" - Engelsk översättning

SV

"applikation" på engelska

SV

applikation {utrum}

volume_up
applikation snarare än en krets för mer generella funktioner, som exempelvis en
a specific application, as opposed to a general purpose circuit,
Fönstret genererades av en JavaScript-applikation (från
This window was created by a JavaScript Application (from
Fönstret genererades av en Java-applikation (från
This window was created by a Java Application (from

Användningsexempel för "applikation" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Swedishapplikation snarare än en krets för mer generella funktioner, som exempelvis en
a specific application, as opposed to a general purpose circuit,
SwedishTimberNav är en applikation för optimering av timmerklassgränser, postningar och produktutfall.
TimberNav is an application for optimization of timber class boundaries, postings and product outcomes.
SwedishFönstret genererades av en JavaScript-applikation (från
This window was created by a JavaScript Application (from
SwedishFönstret genererades av en Java-applikation (från
This window was created by a Java Application (from
Swedishöver beroende på applikation.
much lower or higher, depending on the application.
SwedishHöghastighetsfilmning och överföring av kunskap från en applikation till en annan har använts som utmanande vetenskapliga metoder.
High speed video imaging and knowledge transfer from one application to another were challenging scientific methods.
SwedishHur utvärderar kommissionen denna applikation i ljuset av Lissabonfördraget och stadgan om de grundläggande rättigheterna?
What view does the Commission take of this application in the context of the Lisbon Treaty and the Charter of Fundamental Rights?
SwedishSå jag konverterade detta till en interaktiv applikation, så att jag nu kan generera informationen i applikationen online det här är visualiseringen online - och jag kan säga, "ja, strålande."
So I converted this into an interactive app, so I can now generate this application online -- this is the visualization online -- and I can say, "Yeah, brilliant."