"appliceras på" - Engelsk översättning

SV

"appliceras på" på engelska

SV

appliceras på {adjektiv}

volume_up
appliceras på
Tipsen gäller främst för TV-produktionsbranschen men kan appliceras de flesta genre inom mediebranschen.
The tips are primarily for television production industry, but can be applied to most genres in the media.
avskärmning av effekter på en vindruta, (användbar kunskap när det appliceras mobiltelefonfrekvenser, GPS- och FM-signaler).
shielding effects of a windscreen, (Useful knowledge when applied to mobile phone frequencies, GPS- and FM signals).
Betänkandets motivering, att turismen bidrar till tillväxt och sysselsättning och därför är central för Lissabonprocessen, kan appliceras i stort sett alla områden.
The report’s justification, namely that tourism contributes to growth and employment and is therefore central to the Lisbon process, can be applied to just about every area.

Användningsexempel för "appliceras på" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishTipsen gäller främst för TV-produktionsbranschen men kan appliceras de flesta genre inom mediebranschen.
The tips are primarily for television production industry, but can be applied to most genres in the media.
Swedishavskärmning av effekter på en vindruta, (användbar kunskap när det appliceras mobiltelefonfrekvenser, GPS- och FM-signaler).
shielding effects of a windscreen, (Useful knowledge when applied to mobile phone frequencies, GPS- and FM signals).
SwedishBetänkandets motivering, att turismen bidrar till tillväxt och sysselsättning och därför är central för Lissabonprocessen, kan appliceras i stort sett alla områden.
The report’s justification, namely that tourism contributes to growth and employment and is therefore central to the Lisbon process, can be applied to just about every area.
SwedishKompromissens räckvidd måste naturligtvis kontrolleras ingående för att i enlighet med de europeiska lagstiftarnas önskan kunna appliceras aktuella och framtida fall.
The compromise has yet to be assessed for its detailed effect, to ensure that it meets the requirement of the European legislator that it is proper for present and future situations.

Liknande översättningar för "appliceras på" på engelska

appliceras adjektiv
English
preposition
adjektiv
English
adverb
English
ränna på verb
English
återge på verb
English
flytta på verb
English
hitta på verb
English
falla på verb
English