"appliceras" - Engelsk översättning

SV

"appliceras" på engelska

volume_up
applicerar {perf. part.}
EN
SV

appliceras {adjektiv}

volume_up
appliceras
Tipsen gäller främst för TV-produktionsbranschen men kan appliceras på de flesta genre inom mediebranschen.
The tips are primarily for television production industry, but can be applied to most genres in the media.
avskärmning av effekter på en vindruta, (användbar kunskap när det appliceras på mobiltelefonfrekvenser, GPS- och FM-signaler).
shielding effects of a windscreen, (Useful knowledge when applied to mobile phone frequencies, GPS- and FM signals).
Betänkandets motivering, att turismen bidrar till tillväxt och sysselsättning och därför är central för Lissabonprocessen, kan appliceras på i stort sett alla områden.
The report’s justification, namely that tourism contributes to growth and employment and is therefore central to the Lisbon process, can be applied to just about every area.

Användningsexempel för "appliceras" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishPå alla dessa bör de åtgärder jag har nämnt appliceras.
The steps I have outlined should apply to all of them.
SwedishTipsen gäller främst för TV-produktionsbranschen men kan appliceras på de flesta genre inom mediebranschen.
The tips are primarily for television production industry, but can be applied to most genres in the media.
Swedishavskärmning av effekter på en vindruta, (användbar kunskap när det appliceras på mobiltelefonfrekvenser, GPS- och FM-signaler).
shielding effects of a windscreen, (Useful knowledge when applied to mobile phone frequencies, GPS- and FM signals).
SwedishProjekten siktar på att RTT-tjänserna skall appliceras i gränsregioner, och redan nu deltar 12 av de 15 medlemsstaterna.
These projects envisage the creation of RTT services in cross-border regions and have already attracted the participation of 12 of the 15 Member States.
SwedishBetänkandets motivering, att turismen bidrar till tillväxt och sysselsättning och därför är central för Lissabonprocessen, kan appliceras på i stort sett alla områden.
The report’s justification, namely that tourism contributes to growth and employment and is therefore central to the Lisbon process, can be applied to just about every area.
SwedishKompromissens räckvidd måste naturligtvis kontrolleras ingående för att i enlighet med de europeiska lagstiftarnas önskan kunna appliceras på aktuella och framtida fall.
The compromise has yet to be assessed for its detailed effect, to ensure that it meets the requirement of the European legislator that it is proper for present and future situations.

Synonymer (svenska) till "applicera":

applicera