"applådera" - Engelsk översättning

SV

"applådera" på engelska

EN
De kan applådera eller inte applådera ett anförande, utan att skapa tumult.
They may applaud or not applaud an intervention, but without extraneous comments.
I detta avseende vill jag applådera och välkomna kommissionens förslag.
In this respect I applaud and willingly welcome the Commission's proposal.
Jag vill applådera kommissionens försök att få igenom dessa åtgärder.
I applaud the Commission's attempts to get these measures passed.
Jag måste uppmana åskådarna på läktaren att inte applådera.
May I ask the ladies and gentlemen in the galleries not to clap.
(Applåder) Applådera inte för tidigt, herr ordförande, var god att dra bort applåderna och inpassen från min talartid.
Please do not clap too soon. Mr President, please subtract the applause and the heckling from my speaking time.
Socialdemokraterna kan ivrigt applådera när man lovordar Kohls förtjänster, men vi är också glada över att här i dag få välkomna den nuvarande regeringens utrikesminister.
Mr President, the Social Democrats may well clap when Mr Kohl's achievements are being lauded, but nevertheless we are happy to welcome the foreign minister of this government here today.

Användningsexempel för "applådera" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Swedish   – Herre Gud, jag höll på att applådera jag också, och det får jag inte göra.
   My Lord, I came close to joining in the applause, which I am not permitted to do.
SwedishJa, låt oss applådera den tjeckiska senaten hela vägen från Strasbourg till Prag!
Yes, let us applaud the Czech Senate all the way from Strasbourg to Prague.
SwedishDe kan applådera eller inte applådera ett anförande, utan att skapa tumult.
They may applaud or not applaud an intervention, but without extraneous comments.
SwedishJag känner att jag måste applådera er beslutsamhet.
   Mr President, Mr Verhofstadt, I feel I must applaud your resoluteness.
SwedishI detta avseende vill jag applådera och välkomna kommissionens förslag.
In this respect I applaud and willingly welcome the Commission's proposal.
SwedishOm det är så framtiden kommer att gestalta sig kan vi bara applådera detta.
If that is the shape of things to come, then we can only applaud this.
SwedishJag kan applådera sittande ordföranden när han säger alla dessa saker.
I can applaud the President-in-Office of the Council when he says all of those things.
SwedishOm ni gör det på det här viset, kommer vi vara de första att applådera er.
Mr President, if you act in this way, we will be the first to applaud you.
SwedishNi har också fans på åskådarläktaren, men de får tyvärr inte vara med och applådera.
You have fans in the visitors' gallery, but unfortunately, they are not permitted to applaud.
SwedishNi har också fans på åskådarläktaren, men de får tyvärr inte vara med och applådera.
You have fans in the visitors ' gallery, but unfortunately, they are not permitted to applaud.
SwedishJag hyser inga betänkligheter mot att applådera själva tanken på en europeisk konstitutionstext.
I have no qualms about applauding the broad outlook of a European constitutional text.
SwedishHan ber musikerna att resa sig så att publiken kan applådera dem.
He asks the musicians to stand so that the audience might applaud them.
SwedishJag vill applådera kommissionens försök att få igenom dessa åtgärder.
I applaud the Commission's attempts to get these measures passed.
SwedishJag är rädd att ni kommer att finna mindre att applådera i det jag tänker säga.
Hold your applause; I fear that you will find less to applaud in what I am about to say.
SwedishFörhoppningsvis blir det så, men vi ska inte applådera än.
This will hopefully be the case, but we should not start applauding yet.
SwedishMen hur skall vi kunna applådera för ett på förhand uppgjort spel?
But why should we applaud something that was rigged in advance?
SwedishJag anser dock att Donnelly blivit ofattbart realistisk vilket jag inte kan annat än applådera till.
But I find that Mr Donnelly has become extraordinarily realistic and I can only applaud him.
SwedishVi bör applådera och gratulera dem som uppfyller kraven.
We should call them in front of the curtain and congratulate them on maintaining standards.
SwedishJag måste uppmana åskådarna på läktaren att inte applådera.
May I ask the ladies and gentlemen in the galleries not to clap.
SwedishDen är på väg i rätt riktning och vi borde applådera det.
It is moving in the right direction and we should applaud that.

Synonymer (svenska) till "applådera":

applådera
Swedish