"appellationsdomstol" - Engelsk översättning

SV

"appellationsdomstol" på engelska

SV

appellationsdomstol {utrum}

volume_up
1. allmänt
appellationsdomstol
Storbritanniens appellationsdomstol har beskrivit kvarhållandet av fångarna där som ett rättsligt svart hål.
The British Court of Appeal has branded the detention of prisoners there as a legal black hole.
Is this Parliament a court of appeal?
Ett utslag som gjordes av Storbritanniens appellationsdomstol har avslöjat den brittiska regeringens mörkläggningsförsök.
A ruling today by the UK Court of Appeal has blasted open the British Government's attempt at secrecy.
2. juridik
appellationsdomstol
Om han överklagar måste Skottlands kronjurist strida i vår högsta appellationsdomstol om lagligheten i en försvarspolitik som grundas på massförstörelsevapen.
If he appeals, the Lord Advocate of Scotland will have to contend in our highest appeal court for the lawfulness of a defence policy based on weapons of mass destruction.
appellationsdomstol

Användningsexempel för "appellationsdomstol" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishStorbritanniens appellationsdomstol har beskrivit kvarhållandet av fångarna där som ett rättsligt svart hål.
The British Court of Appeal has branded the detention of prisoners there as a legal black hole.
SwedishDessa reaktioner framhäver på samma gång behovet av en appellationsdomstol och av uppsökande verksamhet.
These reactions highlight at the same time the need for an Appeals Chamber as well as an outreach programme.
SwedishEtt utslag som gjordes av Storbritanniens appellationsdomstol har avslöjat den brittiska regeringens mörkläggningsförsök.
A ruling today by the UK Court of Appeal has blasted open the British Government's attempt at secrecy.
SwedishÄr vi en appellationsdomstol?
SwedishStorbritanniens appellationsdomstol har beskrivit kvarhållandet av fångarna där som ett rättsligt svart hål.
I do not take a religious perspective, but it is clear that it is not only Europeans who feel strongly that the situation at Guantanamo Bay offends against our sense of justice.
SwedishOm han överklagar måste Skottlands kronjurist strida i vår högsta appellationsdomstol om lagligheten i en försvarspolitik som grundas på massförstörelsevapen.
If he appeals, the Lord Advocate of Scotland will have to contend in our highest appeal court for the lawfulness of a defence policy based on weapons of mass destruction.
SwedishDomen från San Franciscos appellationsdomstol värnar om upphovsrätten och fastställer ett slags skyddsåtgärder för upphovsrätt i Förenta staterna.
The judgment of the San Francisco Court of Appeal confirms intellectual property rights and establishes certain measures for the protection of intellectual property in the United States.
SwedishEftersom Kina har vägrat att bevilja upprättandet av en slutlig appellationsdomstol har Macao inte ens en tillstymmelse till ett oberoende rättsväsende som Hongkong har.
Since China has refused to agree to the establishment of a court of final appeal, Macao has barely even the semblance of an independent judiciary which Hong Kong has.
SwedishFör endast två dagar sedan avslog en federal appellationsdomstol ett försök att klarlägga den rättsliga situationen för några av fångarna i Guantanamo Bay, däribland två brittiska medborgare.
Just two days ago a federal appeals court rejected attempts to clarify the legal situation of some Guantanamo Bay detainees, including two Britons.
SwedishHan greps och friades i april 1997, sex och ett halvt år senare blev han plötsligt dömd till livstids fängelse av en appellationsdomstol och nu väntar han på kassationsdomstolens utslag.
In April 1997, he was arrested, acquitted, suddenly condemned to lifelong imprisonment in further appeal six and a half years later and is now awaiting the Court of Cassation’ s verdict.
SwedishVi har redan beslut från domstolar för avgörande i första instans i Patra och Larissa, och från en appellationsdomstol på Kreta, vilka samtliga tillämpar direktivet och inte presidentdekretet.
We already have judgments from the courts of first instance in Patras and Larissa and from the court of appeal in Crete, which apply the directive and do not apply the presidential decree.
SwedishDomarna i Lyons appellationsdomstol, Dominique Fournier, Jean-Luc Gouverneur och Marie-Odile Théolleyre, har dessutom förbjudit honom att ge ut skriften, i en dom värdig de stalinistiska domstolarna.
The magistrates of the Lyon Court of Appeal, Dominique Fournier, Jean-Luc Gouverneur and Marie-Odile Théolleyre, also banned publication of the review with a ruling worthy of Stalin's court.