SV

apparat {utrum}

volume_up
1. allmänt
För en sådan samordning skulle man behöva bygga upp en ny jättelik apparat.
Such coordination would require an enormous new apparatus.
Det nya kravet på total övervakning leder till en allt större apparat med social kontroll.
The new requirement for total surveillance is reproducing the apparatus of social control.
We now have an apparatus which works.
Vad sägs om en bärbar apparat som omvandlar värmen från stugans kamin till elektricitet?
How about a portable device that converts heat from the cabin stove to electricity?
Där är vår ugnsliknande apparat. ~~~ När organet har täckts placeras det där.
That's the oven-like device; once it's coated it gets placed there.
Det är en snabb och billig apparat som besvarar en viktig fråga: Är det här vattnet smittat?
It's a fast, cheap device that answers an important question: Is this water contaminated?
apparat (även: maskin, organisation, robot)
EU sägs också vara en enorm pengaslösande apparat.
Europe is also said to be an enormous money-squandering machine.
På min apparat finns det sedan tre knappar som jag kan trycka på under omröstningen med namnupprop.
My machine then has three buttons that are to be pressed for roll-call votes.
Det är en enorm apparat som måste fungera smidigt.
This is a huge machine which must work smoothly.
apparat (även: uppsättning, inspelningsplats)
volume_up
set {substantiv}
På den TV-apparat vi har på vårt rum kan vi, tror jag, ta in 36 olika kanaler.
The television sets in our offices can, I believe, receive 36 channels.
Den spelar också en avgörande social och kulturell roll, eftersom det finns en tv-apparat i nästan alla europeiska hushåll.
This sector also plays a crucial social and cultural role, because almost every European household boasts a television set.
Tråkigt nog är det, precis som med TV-apparaterna, inte alltid möjligt att lämna barnen ensamma.
Unfortunately, just as with the television set, it is not always possible to leave your children alone.
apparat (även: grej, inrättning, manick)
Quite a contraption here, Mr. Fogg.
Här har vi ytterligare bevis för att det skulle vara fördelaktigare för Storbritannien och övriga bidragande medlemsstater att stå utanför den byråkratiska apparat som EU utgör.
Once again, here is further proof that the UK and the other contributing Member States would be much better off outside the bureaucratic contraption that is the European Union.
apparat (även: enhet, grupp, lag, avdelning, aggregat, förband)
volume_up
unit {substantiv}
2. "arrangemang, apparat"
apparat (även: redskap, hjälpmedel, anordning)
volume_up
appliance {substantiv} (arrangement, equipment)
Det handlade om ett direktiv om elektriska apparater: om man tar tillbaka apparaten till en affär, så måste den återvinnas.
It was about a directive on electrical appliances: if you take the appliance back to a store, it must be recycled.
En annan positiv sak är att tillverkarna blir skyldiga att se till att om det finns ett batteri i en apparat måste det vara enkelt att avlägsna.
A further positive is that we are obliging the manufacturers to ensure that if there is a battery in an appliance it must be easy to remove.
Om du köper en snygg Philips - en snygg Siemens - eller vilken apparat det än är så gör väl tillverkaren det själv, och då är den förteckningen naturligtvis bifogad.
If you buy a nice Philips or Siemens appliance or whatever, the manufacturer himself does that and the purchaser then has that list.

Användningsexempel för "apparat" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVad sägs om en bärbar apparat som omvandlar värmen från stugans kamin till elektricitet?
How about a portable device that converts heat from the cabin stove to electricity?
SwedishPå den TV-apparat vi har på vårt rum kan vi, tror jag, ta in 36 olika kanaler.
The television sets in our offices can, I believe, receive 36 channels.
SwedishDär är vår ugnsliknande apparat. ~~~ När organet har täckts placeras det där.
That's the oven-like device; once it's coated it gets placed there.
SwedishDet leder till en lagstiftning som innebär att program som styr en apparat blir patenterbara.
It would lead to legislation whereby programs used to run equipment became patentable.
SwedishFör det första måste det säkerställas att man inte skapar någon ny byråkratisk apparat.
Firstly, we must ensure that no new bureaucratic bodies are created.
SwedishDet nya kravet på total övervakning leder till en allt större apparat med social kontroll.
The new requirement for total surveillance is reproducing the apparatus of social control.
SwedishDet är en snabb och billig apparat som besvarar en viktig fråga: Är det här vattnet smittat?
It's a fast, cheap device that answers an important question: Is this water contaminated?
SwedishEdward Nygmas 3- D-apparat... har blivit sista skriket i Gotham.
In local news, Edward Nygma's 3- D Box...... has become the rage of Gotham.
SwedishPå min apparat finns det sedan tre knappar som jag kan trycka på under omröstningen med namnupprop.
My machine then has three buttons that are to be pressed for roll-call votes.
SwedishSå jag kom på ett minimalt invasivt sätt, och en ny apparat som vi kallar Märgskördaren.
So I thought of a minimally invasive approach, and a new device that we call the Marrow Miner.
SwedishMin nya förbättrade apparat ger er interaktiva holografiska fantasier.
My New Improved Box offers fully-interactive holographic fantasies.
SwedishAlltså vill jag återigen ber er, herr kommissionär Fischler, att sätta fart på er byråkratiska apparat.
So I urge you once again, Commissioner Fischler, to get your bureaucracy moving.
SwedishFör en sådan samordning skulle man behöva bygga upp en ny jättelik apparat.
Such coordination would require an enormous new apparatus.
SwedishPå utsidan ser den ut som en vanlig apparat som man kan hitta på moderna sjukhus i västvärlden.
From the outside, it looks like a normal little thing you'd find in a modern, Western hospital.
SwedishUtöver det har vi även integrerat trådlöst nätverk i en överkomlig apparat med GPS och GSM.
We're also, on top of that, integrating wireless networking into an affordable device with GPS and GSM.
SwedishDenna apparat finns någonstans i Milano eller södra Italien.
Madam President, Commissioner, I welcome you but you surprise me.
SwedishVi befinner oss för närvarande i en situation där konsumenten måste bevisa att en apparat är farlig.
The current situation gives the consumer the responsibility of proving that a device is dangerous.
SwedishHela Gothams societet är på galan... för att få se Nygmas nya apparat.
Tonight all of Gotham society has turned out for Edward Nygma's...... gala unveiling of his New Improved Box.
SwedishDenna apparat finns någonstans i Milano eller södra Italien.
This device exists somewhere in Milan or southern Italy.
SwedishVi sa, vi ska bygga en apparat som gör det de vill.
We said, we're going to build a device that does what he wants.

Synonymer (svenska) till "apparat":

apparat