SV

apotek {neutrum}

volume_up
1. allmänt
apotek (även: farmaci)
Å andra sidan har vi fortfarande apotek med områdesskydd.
Nonetheless, we still have territorial restrictions applying to pharmacies.
And stop at a pharmacy.
Genom virtuella apotek blir receptbelagda läkemedel tillgängliga på Internet.
Through virtual pharmacies, products which are clearly subject to medical prescription are available over the worldwide web.
2. medicinvetenskap
apotek
apotek

Användningsexempel för "apotek" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishÅ andra sidan har vi fortfarande apotek med områdesskydd.
Nonetheless, we still have territorial restrictions applying to pharmacies.
SwedishLäkemedlen kommer att kunna spåras från tillverkare till apotek.
Medicines can be traced from the manufacturer to the pharmacist.
SwedishÄven i Europa köper folk ofta läkemedel via Internet eller från andra ställen än apotek.
In Europe, too, people are often purchasing drugs over the internet or from places other than pharmacies.
SwedishGenom virtuella apotek blir receptbelagda läkemedel tillgängliga på Internet.
Through virtual pharmacies, products which are clearly subject to medical prescription are available over the worldwide web.
SwedishI många länder i alla världsdelar går man in på ett apotek och köper bredspektrum- antibiotika utan recept.
In many countries around the globe, broad-spectrum Antibiotics can be bought at pharmacies without a prescription.
SwedishVi måste också givetvis se till att det finns säkra Internetapotek och att medborgarna vet vilka apotek som är säkra.
We must, of course, also ensure that there are safe Internet chemists and that citizens know which chemists are safe.
SwedishOch stanna vid ett apotek.
SwedishDet finns vissa länder, som till exempel Spanien, där bestämda platser - apotek - är de enda som får lämna ut läkemedel.
There are some States, such as the Spanish State, which have an established group of sites - pharmacies - which are the only places where medicines may be dispensed.
SwedishVi måste därför skilja mellan laglig postorder eller e-apotek och den olagliga distributionskedjan, med okontrollerad Internetförsäljning.
We therefore have to distinguish between legitimate mail order or Internet pharmacies and the illegal distribution chain, which includes uncontrolled Internet purchases.
SwedishI framtiden måste patienter i Europa kunna ha fullt förtroende för kvaliteten på de läkemedel som de får från lagliga leverantörer, till exempel apotek.
In future, patients in Europe must be able to have total confidence in the quality of the medicines which they obtain from legal suppliers, such as pharmacies.
SwedishEn kvinna, som så vitt jag förstår är läkare, bekräftar att hon fick detta läkemedel över disk på ett portugisiskt apotek, i strid med grundläggande folkhälsobestämmelser.
One woman, whom I understand to be a doctor, confirms that she obtained this drug over the counter in a Portuguese pharmacy, in violation of basic public health rules.
SwedishDen andra frågan av intresse är: skall dessa läkemedel säljas endast på apotek och av utbildade farmaceuter, eller skall de finnas på snabbköpens hyllor?
The second question which arises is whether these medicinal products should be sold through pharmacies and by qualified pharmacists or whether they will be available on supermarket shelves.
SwedishOm du ska hämta ut ett recept från din doktor på ett apotek i ett annat EU-land, så säljs kanske inte det receptbelagda läkemedlet där eller så säljs det under ett annat namn.
This means that when you present a prescription from your doctor to a pharmacist in another EU country, the prescribed medicine might not be available, or it may bear another name.
SwedishSmåföretag, bensinstationer, apotek och detaljhandelsföretag, som efterfrågar professionella lättanvända system för ökad trygghet och säkerhet, har visat ett stort intresse.
Small companies, gas stations, pharmacies and retail businesses, that are demanding professional easy-to-use systems for increased safety and security, have displayed considerable interest.
SwedishTänker ni försöka hitta ett sätt att förhindra att en tidskrift som distribueras kostnadsfritt på apotek i Tyskland och som diskret finansieras av läkemedelsindustrin påverkas av direktivet?
Do you intend to find a way to prevent a magazine, distributed free of charge in pharmacies in Germany and subtly funded by the pharmaceutical industry, from being affected by this directive?
SwedishIngenting kan göras utan livskraftiga stater och allmän folkhälsopolitik, som framför allt gör det möjligt att övervaka läkemedlen och etablera apotek i enlighet med vederbörligen fastställda regler.
The priority is, therefore, to encourage the development of public health policies in the countries concerned, as well as to encourage the establishment of states governed by the rule of law.

Synonymer (svenska) till "apotek":

apotek