SV

apologi {utrum}

volume_up
apologi (även: ursäkt, försvarstal, avbön)
Tack också till minister Van Mierlo för hans allsidiga apologi om GUSP under år 1996.
My gratitude also goes to the Minister, Mr Van Mierlo, for his detailed apology of the CFSP in 1996.
EN

apology {substantiv}

volume_up
apology (även: alibi, excuse, plea)
Mr President, I wish to make a short personal statement of apology to the House.
Jag skulle vilja framföra en personlig ursäkt till parlamentet.
I make no apology for this approach; I firmly believe that it is the correct one.
Jag ber inte om ursäkt för denna inställning för jag är övertygad om att den är riktig.
I therefore expect an official apology and not the usual arrogant retort.
Därför förväntar jag mig en offentlig ursäkt och inte det vanliga arroganta svaret.
apology (även: advocation)
. - (DE) The Reul report is an apology for the nuclear industry.
. - (DE) Reulbetänkandet är ett försvarstal för kärnkraftsindustrin.
It is an apology, an excessively one-sided enumeration of the Constitution’s many benefits.
Det är ett försvarstal, en ytterst ensidig uppräkning av konstitutionens många fördelar.
The Katiforis report is a crude apology for the broad economic policy guidelines of the Member States.
Katiforis betänkande är ett vulgärt försvarstal för de stora riktlinjerna för den ekonomiska politiken i medlemsstaterna.
apology
apology
My gratitude also goes to the Minister, Mr Van Mierlo, for his detailed apology of the CFSP in 1996.
Tack också till minister Van Mierlo för hans allsidiga apologi om GUSP under år 1996.

Användningsexempel för "apologi" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishTack också till minister Van Mierlo för hans allsidiga apologi om GUSP under år 1996.
My gratitude also goes to the Minister, Mr Van Mierlo, for his detailed apology of the CFSP in 1996.

Synonymer (engelska) till "apology":

apology