"apati" - Engelsk översättning

SV

"apati" på engelska

EN
SV

apati {utrum}

volume_up
1. allmänt
Den apati och det hyckleri som förekommer i samhället bör stämma till eftertanke.
The apathy and pseudo-morality found in society should give us pause for thought.
Ni känner till den apati och skepsis som påverkar demokratin i EU.
You are aware of the apathy and the scepticism that are affecting European democracy.
Detta sken av konkurrens har lett in landet i politisk apati och devalverat duman.
This semblance of competition has led the country into political apathy and devalued the Duma.
Jag anser att EU, i detta läge, måste rycka upp sig ur sin apati och ta ett steg i rätt riktning.
I believe that, faced with this situation, the European Union must emerge from its lethargy and take a step in the right direction.
Det tycks finnas en viss apati från kommissionens sida när det gäller att tänka igenom vilka typer av prioriteringar vi borde ha för utrikes- och säkerhetspolitiken i framtiden.
There seems to be some lethargy on the part of the Commission when it comes to thinking through what kind of priorities we should have for foreign and security policy in the future.
2. psykologi
apati

Användningsexempel för "apati" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDen apati och det hyckleri som förekommer i samhället bör stämma till eftertanke.
The apathy and pseudo-morality found in society should give us pause for thought.
SwedishDetta sken av konkurrens har lett in landet i politisk apati och devalverat duman.
This semblance of competition has led the country into political apathy and devalued the Duma.
SwedishNi känner till den apati och skepsis som påverkar demokratin i EU.
You are aware of the apathy and the scepticism that are affecting European democracy.
SwedishDe gör detta för att de bryter ned den mur av rädsla och apati som fanns i Vitryssland.
They are doing this because they are breaking down the wall of fear and apathy which was reigning in Belarus.
SwedishDenna EU-apati kommer att förvandlas till ett nej till EU om vi går bakom allmänhetens rygg på det här viset.
This Euro-apathy will become rejection of Europe if we go over the public’s heads in this way.
SwedishDenna EU-apati kommer att förvandlas till ett nej till EU om vi går bakom allmänhetens rygg på det här viset.
This Euro-apathy will become rejection of Europe if we go over the public’ s heads in this way.
SwedishMen det rör sig inte om apati det är ett medvetet uteslutande.
But that's not apathy; that's intentional exclusion.
SwedishSamtidigt kan en slags trötthet och apati från utvidgningen förnimmas mer och mer i den allmänna opinionen.
All the same, a sort of tiredness and apathy with enlargement can be felt more and more in public opinion.
SwedishApati och onödig risktagning måste minimeras.
Apathy and the taking of unnecessary risks must be minimised.
SwedishMed vårt val nära förestående är vi alla medvetna om att det största partiet i Europa är apati-partiet.
With the imminence of our elections, we are all aware that the largest party in Europe is now the apathy party.
SwedishDessvärre är det just apati som många upplever.
Unfortunately, a lot of people's experience is in apathy.
SwedishFör nu är inte rätta tiden för apati eller egoism.
For now is not the time for apathy or egocentrism.
SwedishDet är inte bara cynism och manipulation som måste undvikas, apati och okänslighet måste också besegras.
It is not just cynicism and manipulation which have to be avoided: apathy and insensitivity have also to be overcome.
SwedishJag anser att EU, i detta läge, måste rycka upp sig ur sin apati och ta ett steg i rätt riktning.
I believe that, faced with this situation, the European Union must emerge from its lethargy and take a step in the right direction.
SwedishAllt detta är verkligen ett tecken på en europeisk önskan att utmana den apati och orättvisa som rått under många månader.
All this is truly a sign of a European desire to challenge the apathy and the inconsistency of many months.
SwedishKommissionen, rådet och parlamentet har alla varit förblindade av ekonomisk vinning och visat tydliga tecken på apati.
The Commission, the Council and Parliament have all been dazzled by economic profit and have displayed sure signs of apathy.
SwedishOch om vi säger att det är ett brott måste det finnas skyldiga som straffas, men hittills är det straffrihet och apati som råder.
And if we call it a crime, there must be guilty parties and punishments, but so far impunity and apathy are winning the day.
SwedishDen rådande ekonomiska krisen får inte bli en ursäkt för apati - tvärtom är den en anledning för oss att ta itu med klimatförändringarna.
The current economic crisis cannot become a reason for apathy; on the contrary, it is a further incentive for us to take measures on climate change.
SwedishDet är ingen tvekan om att det kommande parlamentsvalet än en gång kommer att visa väljarnas långtgående apati när det gäller Europafrågor.
There is no doubt that the forthcoming European elections will once again reveal the voters' large-scale apathy where European issues are concerned.
SwedishMorföräldrar uppfostrar ofta sina barnbarn på grund av att deras föräldrar, på grund av alkoholism, hemmavåld och allmän apati, kan inte uppfostra dem.
Frequently, grandparents are raising their grandchildren because parents, due to alcoholism, domestic violence and general apathy, cannot raise them.

Synonymer (svenska) till "apati":

apati