SV

användare {utrum}

volume_up
användare (även: konsument, knarkare, nyttjare, begagnare)
volume_up
user {substantiv}
Här väljer du användare, lägger till eller raderar användare och ändrar lösenord.
Select the user, define a new user or delete one and change the password.
Control-användaren berörs inte av begränsningen till tre användare.
The control user exists regardless of the 3-user limitation.
Domänanvändaren berörs inte av begränsningen till tre användare.
The Domain user exists regardless of the 3-user limit.

Användningsexempel för "användare" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishMarkera den här rutan om du vill logga in på FTP-adressen som anonym användare.
Select this field if you wish to log in to the FTP address as an anonymous user.
SwedishVi garanterar också ökad säkerhet för konsumenter och professionella användare.
We shall also be ensuring greater safety for consumers and professional users.
SwedishAlla användare från olika länder betalar dessa vägtullar om de använder detta nät.
All users from different countries pay these tolls if they appear on this network.
SwedishLåt oss inte glömma att marknaden blir billigare ju fler användare det finns.
Nor let us forget that the more widespread the use, the cheaper the purchase.
SwedishHär ändrar du lösenordet för en markerad användare för den här datakällan.
This is where you change the password of the selected user for this data source.
SwedishHär väljer du användare, lägger till eller raderar användare och ändrar lösenord.
Select the user, define a new user or delete one and change the password.
SwedishStraffen för användare av barnpornografiskt material måste vara avskräckande.
Users of child pornography must be punished severely to serve as examples.
SwedishKontrollera ikonen i det övre hörnet och se till att du har valt rätt användare.
Check the icon in the top corner to make sure you're in the right user.
SwedishMånga användare undrar emellertid också vilka valörer de nya sedlarna kommer att ha.
However, many users are now faced with the problem of the new banknote denominations.
SwedishDetta står för en nästan 63-procentig ökning av antalet användare på ett år.
This represents an almost 63% increase in the number of users in one year.
SwedishPå klarspråk betyder det helt enkelt censur och övervakning av dess användare.
In plain English, that means censorship and surveillance of their users.
SwedishAnvändare med iOS4+ kan installera Google Mail iOS-appen på sina enheter.
Users with iOS4+ are able to install the Google Mail iOS app on their device.
SwedishSåväl framställare som användare av statistik om turism har efterfrågat denna justering.
Both producers and users of tourism statistics have requested this adjustment.
SwedishDet kan t.ex. vara fallet om en annan användare redan har öppnat dokumentet.
This occurs, for example, if another user has already opened the document.
SwedishDet är nästan som om användare som slutar läsa frågar sig själva: Vad kan jag göra härnäst?
It's almost as if users finish reading and ask themselves, "What can I do next?"
SwedishMeddelanden som användare placerar i papperskorgen raderas efter 30 dagar.
Messages that users place in Trash are purged from the trash every 30 days.
SwedishFörsäljare och användare av växtskyddsmedel måste utbildas och informeras.
Sellers and users of plant protection agents must be trained and informed.
SwedishAnvändare kommer att få tillgång till information som tidigare fanns för internt bruk.
Users will have access to information that was previously kept internally.
SwedishInternet förvaltas i mycket hög grad av de individer och användare som använder systemet.
It is very much governed by the individuals and users who are operating the system.
SwedishSträvan är att kontinuerligt söka projekt som ger förbättrad service till användare.
Our aspiration is to continually seek out projects that provide better service to users.

Synonymer (svenska) till "användare":

användare
använda
använd
Swedish
användande