"antydan" - Engelsk översättning

SV

"antydan" på engelska

volume_up
antydan {enb. sing.}
SV

antydan {enbart singularis}

volume_up
1. "flyktig upplysning; bestämd form"
Och 10 procent, för att bara ge en antydan, härrör från naturliga föroreningar.
And, by way of an indication, 10 % is caused by natural pollution.
Kommissionens lägesrapporter ger en antydan om vad som fortfarande måste göras.
The Commission’s progress reports give an indication of what still needs to happen.
Det ger en antydan om den efterfrågade mängden och gör det möjligt att föregripa.
It would give an indication of the amount requested and would make it possible to plan ahead.
Och om det fanns någon antydan i ert påstående, så har jag tolkat den på följande sätt: det kommer inte att finnas någon uttömmande handlingsplan.
They have not materialised, And if there was an intimation in your statement, then I have noted it now as follows: there will be no comprehensive action plan.
2. "bestämd form"
Detta ger en antydan om det problem vi har när vi läser ert meddelande.
This provides a hint of the problem that we have when reading your communication.
Det var bara ord och inte en antydan till konkreta åtgärder.
There was nothing but words and not a hint of concrete measures.
Mrs Echerer gave us a hint of that just now.
3. "försiktig upplysning; bestämd fo"
antydan (även: antydning, insinuation)
volume_up
insinuation {substantiv} (hint, suggestion)
I punkt 2 skulle vi vilja stryka antydan om vad man hänvisar till som förseningarna i början av utredningen.
In paragraph 2, we would like to delete the insinuation about what are referred to as initial delays in the investigation.
Jag skulle bara vilja reagera på Lieses antydan om att minister Borst inte skulle vilja gå in på debatten om eutanasi.
Madam President, I just wanted to respond to the insinuation from Mr Liese that Mrs Borst does not want to enter into a discussion about euthanasia.

Användningsexempel för "antydan" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishKommissionens lägesrapporter ger en antydan om vad som fortfarande måste göras.
The Commission’s progress reports give an indication of what still needs to happen.
SwedishJag kan bekräfta detta, vilket även tjänstemännen har gett mig en antydan om.
I can confirm that, as is being communicated to me on my headphones by the services.
SwedishDetta ger en antydan om det problem vi har när vi läser ert meddelande.
This provides a hint of the problem that we have when reading your communication.
SwedishDet ger en antydan om den efterfrågade mängden och gör det möjligt att föregripa.
It would give an indication of the amount requested and would make it possible to plan ahead.
SwedishOch 10 procent, för att bara ge en antydan, härrör från naturliga föroreningar.
And, by way of an indication, 10 % is caused by natural pollution.
SwedishOch 10 procent, för att bara ge en antydan, härrör från naturliga föroreningar.
And, by way of an indication, 10% is caused by natural pollution.
SwedishDet ser kommissionen som en antydan till ett återförstatligande av den gemensamma marknaden.
The Commission regards this as a step towards renationalization of the Common Market.
SwedishDärmed har förslaget ingen antydan till chans och var och en här i kammaren vet det.
Thus, the proposal does not stand a ghost of a chance, and everyone in this Chamber knows that.
SwedishMen han ville också veta om det fanns någon sanning bakom denna antydan.
However, he was also keen to find out whether the accounts were true.
SwedishDet är ingen antydan om att det italienska ordförandeskapet skall klandras.
There is no suggestion that the Italian Presidency is to blame.
SwedishDen ger er dock en antydan om EU: s mycket djupa engagemang i detta års möte i FN-kommissionen.
As regards thematic resolutions, again no final decision has been taken.
SwedishDet borde åtminstone ha funnits en antydan till avsikt att skapa en diversifierad politik.
There should at least have been an indication of an intention to produce a diversified policy.
SwedishMartin Schulz, som sin vana trogen var något upphetsad, kom tyvärr med en sådan antydan.
Unfortunately, Mr Schulz, who was, as is his wont, somewhat excited, did make such a suggestion.
SwedishInte en enda gång under den perioden gjordes någon sådan antydan till mig, jag accepterar det inte.
Never once in that period of time was any such suggestion made to me. I do not accept it.
SwedishJag hoppas att denna antydan snart kommer att resultera i handling.
I hope this indication will soon be turned into application.
SwedishDen betoning som läggs på denna fråga i betänkandet ger en antydan om situationens allvar.
The emphasis attached to this issue in the report is an indication of the seriousness of the situation.
SwedishDet borde åtminstone ha funnits en antydan till avsikt att skapa en diversifierad politik.
For example, how are the marine funds, which do not appear, to be managed by means of rural development?
SwedishDen betoning som läggs på denna fråga i betänkandet ger en antydan om situationens allvar.
They are also often subject to undesirable pressure from their peers, which may lead to mental breakdown.
SwedishDet var bara ord och inte en antydan till konkreta åtgärder.
There was nothing but words and not a hint of concrete measures.
SwedishVarje antydan om att detta skulle ske är simpelt och intolerant.
Any suggestion that this should take place is illiberal.

Synonymer (svenska) till "antydan":

antydan