SV

antyda [antydde|har antytt] {verb}

volume_up
1. allmänt
Jag tycker inte att det är rätt att antyda osanningar eller tillåta att de sägs.
I do not think it right to suggest things that are untrue or to allow them to be said.
Att antyda att folk tar lätt på denna typ av åtgärd är löjligt.
To suggest that people take this kind of action lightly is ridiculous.
Det är vilseledande att antyda att syftet med detta patent är att genetiskt modifiera människor.
It is misleading to suggest that the object of this patent is to genetically manipulate humans.
Det är orättvist att antyda att vår grupp är ensam ansvarig för alla ändringsförslag.
It is unfair to imply that our group is solely responsible for all the amendments.
Avsikten var inte alls att antyda att vissa länder inte har rätt att uttrycka sin åsikt.
That is in no way intended to imply that some countries have no right to express an opinion.
Ni skall inte försöka antyda att sådana toppmöten inte längre skulle äga rum.
You should not try to imply that such summits would no longer happen.
Det är vad vi försökte antyda och det är vad föredraganden tog upp i sitt betänkande.
That is what we tried to indicate and that is what the rapporteur put in his report.
Om detta skulle vara avsikten med betänkandet borde det åtminstone antyda detta.
If this is the intention of the report, it should at least indicate so.
Varför vågar vi inte antyda vad vi tror vi kan uppnå genom att säga ”nej”?
Why do we not have the nerve to indicate what we believe we are able to succeed with by saying 'no'?
Betänkandet kan därför inte beskriva, utan bara antyda, i vilken omfattning barnfattigdom påverkar dagens och framtidens samhälle.
It cannot therefore express, but merely hint at, the extent to which child poverty shapes the future and present of society.
Genom att antyda att det inte bara är bilar, utan även bussar, järnvägar osv. som tillverkas, gav kommissionsledamot Günter Verheugen en viktig fingervisning.
By hinting that it is not only cars, but also buses and railways, and so on that are produced, Commissioner Verheugen gave an important hint.
Därför vore det lämpligt att stanna upp och beakta vad det faktiskt handlar om i detta område, och ge en allmän redogörelse över det i stället för att bara antyda det ibland.
That is why it is fitting to stop and consider what the issue actually is in this region, and take an overall view of it instead of just hinting at it momentarily.
Jag vill här bestrida att Liese, som vi alla känner, skulle antyda någonting.
Madam President, I should like to dispute the fact that Mr Liese, whom we all know, would insinuate something.
Det tredje misstaget är att antyda att Turkiets anslutningsansökan skulle kunna gälla denna union i stället för EU.
The third mistake is to insinuate that there is a possibility of transferring to this Union Turkey's application for accession to the European Union.
antyda (även: föreslå)
2. "(diskret) låta förstå, tyda på"

Användningsexempel för "antyda" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishKommissionsledamot Andris Piebalgs verkade antyda att han förordade något liknande.
It seems to me that Mr Piebalgs was implying that he favoured something similar.
SwedishJag tycker inte att det är rätt att antyda osanningar eller tillåta att de sägs.
I do not think it right to suggest things that are untrue or to allow them to be said.
SwedishDet är orättvist att antyda att vår grupp är ensam ansvarig för alla ändringsförslag.
It is unfair to imply that our group is solely responsible for all the amendments.
SwedishOm detta skulle vara avsikten med betänkandet borde det åtminstone antyda detta.
If this is the intention of the report, it should at least indicate so.
SwedishDet är vad vi försökte antyda och det är vad föredraganden tog upp i sitt betänkande.
That is what we tried to indicate and that is what the rapporteur put in his report.
SwedishNi skall inte försöka antyda att sådana toppmöten inte längre skulle äga rum.
You should not try to imply that such summits would no longer happen.
SwedishJag vill än en gång helt kort antyda varför vi har gjort på det viset.
I should like once again to outline briefly why we have acted in this way.
SwedishJag hoppas att framtida omröstningar inte kommer att antyda att vi har 789 ledamöter.
I hope that future votes will not again suggest we have 789 Members.
SwedishDe bör inte tillåtas antyda terapeutiska egenskaper som inte kan styrkas genom stränga tester.
They must not make therapeutic claims that cannot be sustained by rigorous testing.
SwedishMen jag är här för att antyda att det finns ett bättre sätt, att mindre faktiskt motsvarar mer.
Well I'm here to suggest there's a better way, that less might actually equal more.
SwedishInnehållet i samtal eller meddelanden kommer – som jag försökte antyda tidigare – inte att bevaras.
We accept the need for retention of data and we are looking at the timings now.
SwedishAvsikten var inte alls att antyda att vissa länder inte har rätt att uttrycka sin åsikt.
That is in no way intended to imply that some countries have no right to express an opinion.
SwedishTillåt mig antyda att insyn är nyckeln till framgång.
President-in-Office of the Council, allow me to suggest that transparency is the key to success.
SwedishDet är mycket lätt för min kollega Jonathan Evans att antyda att hans parti inte är skyldigt.
It is all very well for my colleague Jonathan Evans to imply that his party is not guilty.
SwedishDet är intellektuellt och politiskt ohederligt att antyda att det är euron som är problemet.
It is intellectually and politically dishonest to suggest that the problem is with the euro.
SwedishFöredraganden verkade antyda att det fanns viss missuppfattning om detta, men så framstår det.
It also recognises the right of local authorities to self-government.
SwedishAtt för ett ögonblick antyda att EU:s politik är opartisk är bara löjligt.
To suggest for one moment that the policies of this European Union are impartial is just ridiculous.
SwedishVarför vågar vi inte antyda vad vi tror vi kan uppnå genom att säga ”nej”?
Why do we not have the nerve to indicate what we believe we are able to succeed with by saying 'no'?
SwedishAtt antyda att folk tar lätt på denna typ av åtgärd är löjligt.
To suggest that people take this kind of action lightly is ridiculous.
SwedishInnehållet i samtal eller meddelanden kommer – som jag försökte antyda tidigare – inte att bevaras.
The content of calls or messages – as I sought to suggest earlier – would not be retained.

Synonymer (svenska) till "antyda":

antyda