"Antwerpen" - Engelsk översättning

SV

"Antwerpen" på engelska

EN
SV

Antwerpen {egennamn}

volume_up
Antwerpen
Opel Antwerpen var ett modernt och framgångsrikt biltillverkningsföretag.
Opel Antwerp was a modern and successful car assembly business.
Dessa bilar tillverkas nu inte i Antwerpen utan i Sydkorea.
These cars are now not being manufactured in Antwerp, but in South Korea.
GM Europe har nyligen meddelat att Opelfabriken i Antwerpen ska stängas.
GM Europe recently announced that the OPEL plant in Antwerp is to close.

Användningsexempel för "Antwerpen" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishOm jag har förstått er rätt kommer Antwerpen snart att förlora sin Opel-fabrik.
If I have understood correctly, Antwerp is soon to lose its Opel plant.
SwedishI och omkring Opel Antwerpen i Belgien står 2 700 direkta arbetstillfällen på spel i dag.
In and around Opel Antwerp Belgium, there are 2 700 direct jobs on the line today.
SwedishOch så går det som det går med Opel i Antwerpen.
The result is that less cars are being sold, and now look at Opel Antwerp.
Swedish(DE) Igår fick vi höra i medierna att Opelanläggningen i Antwerpen kommer att läggas ned.
(DE) Yesterday, the media told us that the Opel plant in Antwerp will close.
SwedishAntwerpen fick inte en chans trots de många försöken att hitta en köpare.
Antwerp was not given a chance, despite the many attempts to find a buyer.
SwedishGM Europe har nyligen meddelat att Opelfabriken i Antwerpen ska stängas.
GM Europe recently announced that the OPEL plant in Antwerp is to close.
SwedishNyligen skeppades vapen från Ryssland via Antwerpen till kriget i Eritrea.
Recently arms travelled from Russia via Antwerp to the war in Eritrea.
SwedishDet kan vi se t.ex. i regionen mellan Paris, London och Antwerpen.
We can see this, for example, in the region between Paris, London and Antwerp.
SwedishNoels tror att det är detta som ligger bakom nedläggningen av Opelfabriken i Antwerpen.
Noels believes this is the reason for the closure of Opel Antwerp.
SwedishOpel Antwerpen var ett modernt och framgångsrikt biltillverkningsföretag.
Opel Antwerp was a modern and successful car assembly business.
SwedishOm den kemiska industrin i Flandern försvinner blir resultatet 54 gånger värre än Opel i Antwerpen.
Madam President, an end to the Flemish chemical sector would be Opel Antwerp times 54.
SwedishDessa bilar tillverkas nu inte i Antwerpen utan i Sydkorea.
These cars are now not being manufactured in Antwerp, but in South Korea.
SwedishNi hänvisade till situationen med Opel i Antwerpen.
You have referred to the situation with Opel in Antwerp.
SwedishSamtidigt har GM meddelat att man planerar att stänga Opelfabriken i Antwerpen.
SwedishJag bor i närheten av Antwerpen. Ni förstår vad jag menar.
I live close to Antwerp, so you will understand what I mean.
SwedishFallet med Opel i Antwerpen har nämnts flera gånger.
The case of Opel in Antwerp has been mentioned several times.
SwedishJag är glad över att vi inte har förblivit passiva åskådare av händelserna i Finland och i Antwerpen i Belgien.
I am glad we have not remained idle in the face of the events in Finland and in Antwerp, Belgium.
SwedishVårt utskott kunde i Antwerpen se hur bara en halv procent av containrarna kontrolleras varje dag.
Our committee was able to witness in Antwerp how only one half of one percent of containers are checked each day.
SwedishSom jag ser det har tyskarna håvat in bytet - men det är ett mycket hårt slag för Opels medarbetare i Antwerpen.
The way I see it, Germany has hauled in the loot; but this is very tough on the Antwerp Opel workers.
SwedishEnligt detta avtal fick Opels anläggning i Antwerpen löfte om att stadsjeepar skulle tillverkas där.
Under the terms of this agreement, the Opel site in Antwerp was given the assurance that SUVs would be produced there.