"antropogena" - Engelsk översättning

SV

"antropogena" på engelska

SV

antropogena {adjektiv}

volume_up
antropogena (även: antropogen)
Vi pratar om naturkatastrofer men i allt ökande grad är det faktiskt antropogena katastrofer som sker.
We talk about natural disasters but increasingly it is anthropogenic disasters that are occurring.
Det är en meningsfull komplettering att antropogena utsläpp och minskningar tas med i övervakningssystemet.
It is also useful to extend the monitoring system to include anthropogenic emissions and reductions.
1993 fattades ett beslut om att inrätta en övervakningsmekanism för antropogena utsläpp, koldioxidutsläpp och utsläpp av andra växthusgaser i gemenskapen.
In 1993 a decision was adopted establishing a monitoring mechanism for the Community's anthropogenic CO2 and other greenhouse gas emissions.

Användningsexempel för "antropogena" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVi pratar om naturkatastrofer men i allt ökande grad är det faktiskt antropogena katastrofer som sker.
We talk about natural disasters but increasingly it is anthropogenic disasters that are occurring.
SwedishDet är en meningsfull komplettering att antropogena utsläpp och minskningar tas med i övervakningssystemet.
It is also useful to extend the monitoring system to include anthropogenic emissions and reductions.
Swedish1993 fattades ett beslut om att inrätta en övervakningsmekanism för antropogena utsläpp, koldioxidutsläpp och utsläpp av andra växthusgaser i gemenskapen.
In 1993 a decision was adopted establishing a monitoring mechanism for the Community's anthropogenic CO2 and other greenhouse gas emissions.
SwedishDe flesta av dessa uppgifter tyder på att förändringarna av ekosystemet är konsekvensen av antropogena utsläpp och anger en möjlig utveckling för framtiden.
Most of the data indicate that the changes in eco-systems are the consequence of anthropogenic emissions and indicate possible trends for the future.
SwedishGeologisk lagring av koldioxid har utpekats som en möjlig lösning för att mildra effekterna av den ökade antropogena koncentrationen av denna gas i atmosfären.
The geological storage of carbon dioxide has been identified as a possible solution for mitigating the effects of an increase in the anthropogenic concentration of this gas in the atmosphere.
SwedishDet är självklart att frågan om energiskatt ingår i frågan om utvecklingen av den framtida teknologin, och det faktum att den antropogena växthuseffekten inte togs med är likaledes betecknande.
Of course the question of an energy tax concerns future technological development and it is also significant that the anthropogenic greenhouse effect was excluded.