"antingen eller" - Engelsk översättning

SV

"antingen eller" på engelska

SV

antingen eller

volume_up
Det är ”både och” som gäller och inte ”antingen eller”.
It is not 'either ... or', but 'both ... and' that applies in this case.
Jag fick förklara att det inte handlar om antingen eller, utan att det handlar om båda.
I had to explain that it was not a matter of either/or but that it was a matter of both.
Vad oss beträffar är det inte en fråga om antingen eller, utan en fråga om både och.
As far as we are concerned, it is not a question of either/or, but of both/and.

Användningsexempel för "antingen eller" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishNationer och folk tenderar att gå samman, antingen kring något eller mot något.
Nations and peoples tend to join together either around something or against it.
SwedishJag kan godkänna de flesta av era förslag antingen i sin helhet eller andemening.
I can accept a majority of your proposals either in their entirety or in spirit.
SwedishDet är väl känt att historien upprepar sig antingen som fars eller som tragedi.
It is well known that history either repeats itself as a farce or as a tragedy.
SwedishPå samma sätt anser jag inte att vi måste välja antingen Nice eller Lissabon.
Similarly I do not believe that we have to make a choice between Nice or Lisbon.
SwedishDärför måste vi välja antingen viss stagnation eller en risk som kan löna sig.
Therefore we must choose either certain stagnation or a risk which could pay off.
SwedishNi klargjorde för parlamentet att ni antingen inte vill eller inte kan göra detta.
You made it plain to this House that you were either unwilling or unable to do so.
SwedishOm de får styra kommer vi att godta idén att vår värld antingen är ond eller galen.
Left to them, we will accept it for a fact that our world is either bad or mad.
SwedishVad oss beträffar är det inte en fråga om antingen eller, utan en fråga om både och.
As far as we are concerned, it is not a question of either/or, but of both/and.
SwedishMan måste välja: Antingen Kanarieöarna, Madeira, Antillerna eller Chiquita.
We have to choose: either the Canaries, Madeira and the Antilles - or Chiquita.
SwedishNågra av dessa förslag håller antingen på att hanteras eller är under utarbetande.
Some of those suggestions are either being addressed or are in the pipeline.
SwedishSkulle någon kunna ge oss upplysningar om detta, antingen Bourlanges eller ni själv?
Could someone, either Mr Bourlanges or yourself, give us some information on this?
SwedishDe har antingen identiska eller mycket liknande elektriska och magnetiska egenskaper.
They have either identical or very similar electrical and magnetic properties.
SwedishAv dessa kan kommissionen godta ytterligare 34 stycken -antingen helt eller delvis.
Of these the Commission can accept a further 34 - either totally or in part.
SwedishVi kan dock stödja de flesta av ändringsförslagen, antingen helt eller delvis.
That said, we can support the majority of them, either in whole or in part.
SwedishMan kan dock se det som ett glas vatten som antingen är halvfullt eller halvtomt.
One can look at it like a glass of water: either half empty, or half full.
SwedishMed omsorg om rättvisa bör man antingen tillämpa reglerna eller ändra på dem.
In the interests of equality, either the Code must be applied or it must be modified.
SwedishFör att kunna vara det måste de vara antingen rakt eller snett framifrån.
Well, for that they have to be done as we just saw, en face or three-quarters.
SwedishDet mesta av innehållet i dem är antingen onödigt eller redan hänvisat till i min text.
Most of their content is either unnecessary or already referred to in my text.
SwedishDet ni säger är att skatten antingen måste införas globalt eller inte alls.
What is being said is that either it is global or it is not going to exist.
SwedishBananfrågan är ett sanningstest: Antingen ger Europa vika eller består Europa.
The banana is a moment of truth. Europe can either surrender or stand up and be counted.

Liknande översättningar för "antingen eller" på engelska

antingen konjunktion
English
eller konjunktion
English
varken eller konjunktion