"antingen" - Engelsk översättning

SV

"antingen" på engelska

EN
SV

antingen {konjunktion}

volume_up
antingen (även: varken, vare sig, både, endera)
Det ni säger är att skatten antingen måste införas globalt eller inte alls.
What is being said is that either it is global or it is not going to exist.
Vad oss beträffar är det inte en fråga om antingen eller, utan en fråga om både och.
As far as we are concerned, it is not a question of either/or, but of both/and.
Antingen är det så att det finns ett folkhälsoproblem eller också finns det inget sådant problem.
It is an either/ or situation: either there is a public health problem or there is not.

Användningsexempel för "antingen" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishNationer och folk tenderar att gå samman, antingen kring något eller mot något.
Nations and peoples tend to join together either around something or against it.
SwedishJag kan godkänna de flesta av era förslag antingen i sin helhet eller andemening.
I can accept a majority of your proposals either in their entirety or in spirit.
SwedishDet är väl känt att historien upprepar sig antingen som fars eller som tragedi.
It is well known that history either repeats itself as a farce or as a tragedy.
SwedishPå samma sätt anser jag inte att vi måste välja antingen Nice eller Lissabon.
Similarly I do not believe that we have to make a choice between Nice or Lisbon.
SwedishDärför måste vi välja antingen viss stagnation eller en risk som kan löna sig.
Therefore we must choose either certain stagnation or a risk which could pay off.
SwedishNi klargjorde för parlamentet att ni antingen inte vill eller inte kan göra detta.
You made it plain to this House that you were either unwilling or unable to do so.
SwedishOm de får styra kommer vi att godta idén att vår värld antingen är ond eller galen.
Left to them, we will accept it for a fact that our world is either bad or mad.
SwedishVad oss beträffar är det inte en fråga om antingen eller, utan en fråga om både och.
As far as we are concerned, it is not a question of either/or, but of both/and.
SwedishMan måste välja: Antingen Kanarieöarna, Madeira, Antillerna eller Chiquita.
We have to choose: either the Canaries, Madeira and the Antilles - or Chiquita.
SwedishJag vill be er insistera att Murphy antingen anklagar mig rakt ut eller ber om ursäkt.
I would ask you to insist that Mr Murphy either accuse me outright or apologise.
SwedishNågra av dessa förslag håller antingen på att hanteras eller är under utarbetande.
Some of those suggestions are either being addressed or are in the pipeline.
SwedishAntingen är det fri rörlighet för alla våra medborgare som gäller, annars inte.
This is either about the free movement of all of our citizens or it is not.
SwedishSkulle någon kunna ge oss upplysningar om detta, antingen Bourlanges eller ni själv?
Could someone, either Mr Bourlanges or yourself, give us some information on this?
SwedishAntingen är ett djur friskt och lämpligt som födoämne för människan, eller inte.
Either an animal is healthy and suitable to be fed to humans or it is not.
SwedishDe har antingen identiska eller mycket liknande elektriska och magnetiska egenskaper.
They have either identical or very similar electrical and magnetic properties.
SwedishAv dessa kan kommissionen godta ytterligare 34 stycken -antingen helt eller delvis.
Of these the Commission can accept a further 34 - either totally or in part.
SwedishVi kan dock stödja de flesta av ändringsförslagen, antingen helt eller delvis.
That said, we can support the majority of them, either in whole or in part.
SwedishMan kan dock se det som ett glas vatten som antingen är halvfullt eller halvtomt.
One can look at it like a glass of water: either half empty, or half full.
SwedishAntingen försvarar man de mänskliga rättigheterna eller så är man emot dem.
We are either in favour of human rights or, quite simply, we are against them.
SwedishMed omsorg om rättvisa bör man antingen tillämpa reglerna eller ändra på dem.
In the interests of equality, either the Code must be applied or it must be modified.