"Antillerna" - Engelsk översättning

SV

"Antillerna" på engelska

SV

Antillerna {egennamn}

volume_up
1. geografi
Antillerna
Man måste välja: Antingen Kanarieöarna, Madeira, Antillerna eller Chiquita.
We have to choose: either the Canaries, Madeira and the Antilles - or Chiquita.
Ett sådant drama kan vi inte skapa i Nederländska Antillerna.
We cannot do this to the Netherlands Antilles.
För det bor bara 230 000 människor i de Nederländska Antillerna.
The population of the Netherlands Antilles is only 230 000.

Användningsexempel för "Antillerna" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishMan måste välja: Antingen Kanarieöarna, Madeira, Antillerna eller Chiquita.
We have to choose: either the Canaries, Madeira and the Antilles - or Chiquita.
SwedishNederländska Antillerna innefattar bland annat ön Sint Maarten. Fransmännen har Saint Martin.
The Netherlands Antilles, for example, have Sint Maarten, while the French have Saint Martin.
SwedishSkulden ligger på Nederländerna, herr Ephremidis, och att lägga skulden på Nederländska Antillerna är orättvist.
It is not fair to blame the Netherlands, Mr Ephremidis, or the Netherlands Antilles.
SwedishFör det bor bara 230 000 människor i de Nederländska Antillerna.
The population of the Netherlands Antilles is only 230 000.
SwedishBättre avtal måste slutas, men på Nederländska Antillerna arbetar 500 människor som bearbetar ris.
The agreements must be improved, but the Netherlands Antilles has 500 people employed in processing rice.
SwedishI sådana fall skall Nederländska Antillerna beviljas en fördelaktigare behandling än tredjeland.
In this case preferential treatment shall be granted to the Netherlands Antilles as compared with third countries.
SwedishEtt sådant drama kan vi inte skapa i Nederländska Antillerna.
We cannot do this to the Netherlands Antilles.
SwedishProtokoll om import till Europeiska unionen av petroleumprodukter som raffinerats i Nederländska Antillerna
Protocol concerning imports into the European Union of petroleum products refined in the Netherlands Antilles
SwedishArbetslösheten är till exempel mycket hög i la Réunion och i Antillerna.
For example, unemployment is very high in Réunion and in the West Indies. Therefore, we should not devote our efforts to integrating unlimited numbers of immigrants.
SwedishVi ger oss på Nederländska Antillerna. Vi ger oss på de brittiska utomeuropeiska territorierna, och detta måste upphöra.
So instead it hits the OCTs, the Netherlands Antilles and the British overseas territories, and that is supposed to put an end to the problem.
SwedishDen spanska flottan är fördelad över en mycket lång lista som inkluderar Belize, Honduras, Nederländska Antillerna, Panama och många andra.
The Spanish fleet is distributed across a very long list including Belize, Honduras, the Netherlands Antilles, Panama and many others.
SwedishDessa är alltså de verkliga skatteparadisen inom gemenskapen: Monaco, San Marino, Andorra, Channel Islands, Nederländska Antillerna, och så vidare.
The real tax havens within the Community are Monaco, San Marino, Andorra, the Channel Islands, the Netherlands Antilles, and so on.
SwedishDessa är alltså de verkliga skatteparadisen inom gemenskapen: Monaco, San Marino, Andorra, Channel Islands , Nederländska Antillerna, och så vidare.
The real tax havens within the Community are Monaco, San Marino, Andorra, the Channel Islands, the Netherlands Antilles, and so on.
SwedishTillräckligt för att somliga - från Antillerna till Bryssel och Strasbourg - har bestämt sig för att göra motstånd och inte ge upp.
So much so that people all over the world from the West Indies to Brussels and Strasbourg, some individuals have decided to fight back rather than capitulate.
SwedishDet skulle nämligen innebära att det som kommer hit direkt från Colombia, Surinam och Nederländska Antillerna inte skulle falla inom detta rambesluts tillämpningsområde.
For what arrives directly from Columbia, Surinam and the Dutch Antilles would not fall within the scope of this framework decision.
SwedishSOM ÖNSKAR närmare reglera det handelssystem som tillämpas vid import till unionen av petroleumprodukter som raffinerats i Nederländska Antillerna,
BEING DESIROUS of giving fuller details about the system of trade applicable to imports into the Union of petroleum products refined in the Netherlands Antilles,
SwedishLåt mig slutligen påpeka att rådets direktiv 93/109/EEG gäller för Frankrikes kolonier och territorier, för Ceuta och Melilla, för Aruba och holländska Antillerna.
Finally, I would note that Council Directive 93/109/EEC is applicable to the French Overseas Territories, to Ceuta and Melilla, to Aruba and the Dutch Antilles.
SwedishLåt mig slutligen påpeka att rådets direktiv 93 / 109 / EEG gäller för Frankrikes kolonier och territorier, för Ceuta och Melilla, för Aruba och holländska Antillerna.
Finally, I would note that Council Directive 93/ 109/ EEC is applicable to the French Overseas Territories, to Ceuta and Melilla, to Aruba and the Dutch Antilles.
SwedishSåledes offrar man bananerna från Antillerna och AVS-länderna för att tillfredsställa multinationella amerikanska bolag genom ett schablontullsystem 2006.
We would thus sacrifice bananas from the West Indies and the ACP countries, in order to please the American multinationals, with the introduction of a solely tariff-based system in 2006.
SwedishSedan reformen har EU utlovat 208 miljoner euro varje år som stöd till bananproducenterna på Kanarieöarna, Franska Antillerna, Madeira och i mindre utsträckning till Azorerna.
Since the reform, the EU has committed EUR 208 million each year to supporting banana producers in the Canaries, the French Antilles, Madeira and, to a lesser extent, in the Azores.