"antibiotikum" - Engelsk översättning

SV

"antibiotikum" på engelska

SV

antibiotikum {neutrum}

volume_up
1. medicinvetenskap
antibiotikum
Nicin är ett antibiotikum, och vem vill ha detta tillsatt till sitt livsmedel?
Nicine is an antibiotic, and who wants that added to their food?
Nisin är ett antibiotikum som på längre sikt kan ge läkemedelsresistens.
Nisin is an antibiotic that could, in the long term, lead to resistance to medicines.
Ett antibiotikum av tre och ett läkemedel av tio i världen är förfalskningar.
Worldwide, one antibiotic in three and one medicine in ten are counterfeit.

Användningsexempel för "antibiotikum" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishEtt antibiotikum av tre och ett läkemedel av tio i världen är förfalskningar.
Worldwide, one antibiotic in three and one medicine in ten are counterfeit.
SwedishNisin är ett antibiotikum som på längre sikt kan ge läkemedelsresistens.
Nisin is an antibiotic that could, in the long term, lead to resistance to medicines.
SwedishNicin är ett antibiotikum, och vem vill ha detta tillsatt till sitt livsmedel?
Nicine is an antibiotic, and who wants that added to their food?
SwedishDe fyra som för närvarande är godkända används inte i något antibiotikum i läkemedel för människor.
The four which are currently authorised are not used in any human antibiotic drugs.
SwedishEtt antibiotikum av tre och ett läkemedel av tio i världen är förfalskningar.
Mr Cornillet quoted a whole range of revealing figures.
SwedishDet är ett tekniskt antibiotikum, som inte är absolut nödvändigt.
They are a zootechnical product which is not totally necessary.
SwedishDet är att frukta att den inbyggda resistensen mot antibiotikum i sjukdomsalstrare hos människan hybridiseras.
For example, there is a real fear that the built-in antibiotic resistance will cross over into human disease pathogens.
SwedishÄmnen som nicin skall inte få användas i mat, eftersom det är ett antibiotikum och därför hör till medicinens värld.
Substances such as nisin should not be used in food, as this is an antibiotic and so belongs to the world of medicine.
SwedishNär det gäller användningen av nisin (ett antibiotikum) för framställning av pastöriserade ägg föreslår kommissionen att den skall avskaffas utom för tillverkning av mascarpone.
With regard to the use of nisin (an antibiotic) in the production of pasteurized eggs, the Commission proposes withdrawal of its use, whilst permitting it, however, in the manufacture of mascarpone.