"antenner" - Engelsk översättning

SV

"antenner" på engelska

SV

antenner {pluralis}

volume_up
antenner
Också för att upphovsmännen och konstnärerna är våra antenner mot framtiden, vårt kritiska medvetande och vårt visitkort.
That is because creators and artists act as our antennae for the future, as our critical conscience and as our calling card.

Användningsexempel för "antenner" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishOckså för att upphovsmännen och konstnärerna är våra antenner mot framtiden, vårt kritiska medvetande och vårt visitkort.
That is because creators and artists act as our antennae for the future, as our critical conscience and as our calling card.
SwedishÖver de följande åren kopplade astronomer sina antenner till högtalare och lärde sig om vår radiohimmel, om Jupiter och Solen, genom att lyssna.
Over the next few years, astronomers connected up their antennas to loudspeakers and learned about our radio sky, about Jupiter and the Sun, by listening.
SwedishJag är i princip för att avskaffa monopolen inom den offentliga sektorn, så länge det handlar om gas, elektricitet, telefon, antenner, kablar, med mera.
In principle, I am in favour of abolishing public sector monopolies, whether in water, gas, electricity, telephone, satellite, cable or any other services.
SwedishRadioastronomer studerar radiovågor från rymden med känsliga antenner och mottagare, vilket ger dem exakt information om var himlakroppen är och var på himlen den befinner sig.
Radio astronomers study radio waves from space using sensitive antennas and receivers, which give them precise information about what an astronomical object is and where it is in our night sky.
SwedishSlutligen miljöpåverkan: En fråga som ligger mig särskilt varmt om hjärtat, bland annat i egenskap av kommunalt förtroendevald, är den om reducering av antalet antenner i bostadsområdena.
Lastly, environmental impact. An issue which is particularly close to my heart, as a local administrator apart from anything else, is reducing the number of masts in residential areas.