SV

anteckning {pluralis}

volume_up
anteckning (även: anteckningar)
Du infogar och redigerar anteckningar med menykommandot Infoga - Anteckning.
You can type and edit notes with the Insert - Note command.
Om detta alternativ markerats skrivs dokumentet ut med anteckningarna nedtill på varje sida.
Select this option to print the notes at the bottom of each page.
Om du markerar den här rutan infogas bara anteckningar som du har lagt till i cellerna.
Mark this option to insert only the notes added to the cells.

Användningsexempel för "anteckning" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishHär kan Du ange information om författaren och skriva en anteckning i textfältet.
Here you can find information about the author and enter a note in the text field.
SwedishVi gör en anteckning i protokollet och låter tjänstemännen kontrollera det.
This will be recorded in the Minutes and the officials will go and test it.
SwedishJag har en anteckning att lägga till protokollet.
Madam President, ladies and gentlemen, I have a comment about the Minutes.
SwedishOm du markerar cellen kan du välja Visa anteckning på cellens snabbmeny.
When you select the cell, you can choose Show Note from the context menu of the cell.
SwedishPå snabbmenyn till en cell som innehåller en anteckning hittar du kommandot Visa anteckning.
In the context menu of a cell that has a note, you find the Show note command.
SwedishEn liten röd kvadrat indikerar att cellen innehåller en anteckning.
The note is indicated by a small red square, the note indicator, in the cell.
SwedishDe hamnar på en egen sida, och framför varje anteckning anges adressen till motsvarande cell.
They will be printed on a separate page, along with the corresponding cell reference.
SwedishOm du redan har infogat och markerat en anteckning heter den här dialogrutan Redigera anteckning.
If you have already inserted and selected a note, the Edit Note dialog is activated.
SwedishEn liten rektangel i det övre högra hörnet i en cell visar att det finns en anteckning.
As an optical reference to a note, a small rectangle appears in the top right corner of a cell.
SwedishMed den här funktionen infogar du en anteckning vid markörens position.
Use this command to insert a note at the current cursor position.
SwedishDu infogar och redigerar anteckningar med menykommandot Infoga - Anteckning.
You can type and edit notes with the Insert - Note command.
SwedishHär kan Du ändra presentationsobjektmall för en rubrik, underrubrik, disposition eller anteckning.
Here you can change a presentation style for a title, a subtitle, an outline, or a note.
SwedishVarje cell kan innehålla en anteckning som du infogar via menypunkten Infoga - Anteckning.
You can assign a note to each cell by choosing Insert - Note.
SwedishDialogrutan där du kan skriva eller redigera en kommentar motsvarar dialogrutan för Infoga anteckning.
The dialog used to enter or edit a comment is basically the same as the Insert Note dialog.
SwedishDå visas anteckningen hela tiden tills du upphäver kommandot Visa anteckning på cellens snabbmeny.
Doing so keeps the note visible until you deactivate the Show Note command from the same context menu.
SwedishDu redigerar en anteckning som alltid visas genom att klicka i den.
To edit a permanently visible note, just click in it.
SwedishHär kan du ändra en presentationsobjektmall för en rubrik, underrubrik, disposition eller anteckning.
This is where you can modify a Presentation Style for a heading, a subheading, an outline or a note.
SwedishEn mental anteckning till frigörarna: plast som man kastar tar en massa plats och är inte biologiskt nedbrytbar.
Mental note to the liberators: throwaway plastics take a lot of space and don't biodegrade.
SwedishJag hade i själva verket nog gjort en anteckning om saken, men med alla de papper som samlats, glömde jag svara på frågan.
I had in fact made a note of that but I overlooked it amongst all these papers.
SwedishOm du vill redigera anteckningen, klickar du i den cell där den finns och ger sedan återigen kommandot Infoga - Anteckning.
To edit a note, click in the respective cell and select the Insert - Note command.

Synonymer (svenska) till "anteckning":

anteckning