"antecknad" - Engelsk översättning

SV

"antecknad" på engelska

EN
EN
SV

antecknad {adverb}

volume_up
antecknad (även: ned, ner, ut, tillbaka, bort, nere, nedåt, uppifrån, ute, borta)
Jag är ledamot av parlamentet, och jag har en fråga antecknad här som jag vill ha svar på.
I am a Member of Parliament, I have a question down for answer here.
När jag jobbade med Wolframgrejerna, så antecknade jag mycket, och jag skrev ned sökord jag kunde använda på nätet eftersom jag tänkte att det kunde passa med mina autismföreläsningar.
And the Wolfram stuff -- I was taking notes and I was writing down all the search words I could use, because I think that's going to go on in my autism lectures.

Användningsexempel för "antecknad" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishJag står antecknad för att ha röstat ja på dessa punkter. Jag skulle ha röstat nej.
I am recorded as having voted yes in these matters when in fact it should have been no.
SwedishKan jag åter få min närvaro i kammaren antecknad i protokollet?
Mr President, could I again have my presence noted in the Chamber?
SwedishJag är ledamot av parlamentet, och jag har en fråga antecknad här som jag vill ha svar på.
I am a Member of Parliament, I have a question down for answer here.
SwedishJag ber att få bli antecknad på närvarolistan för gårdagens sammanträde.
I would like my name to be added to the attendance register.
SwedishJag är antecknad som talare om Kosovo, och jag ber er tala om när debatten kommer att fortsätta.
Mr President, I am a registered speaker on Kosovo so please tell me when the debate will continue.
SwedishDen nye ägaren ska nu tas upp i röstlängden i bolagsstämmoprotokollet om han/hon är antecknad i aktieboken.
The new owner will now be added to the electoral register in the corporate minutes if he or she is registered in the share register.
SwedishJag tror att Dupuis kommer att få tillfälle att svara er, eftersom han är antecknad för att uttala sig mot denna begäran.
I think that Mr Dupuis will have the opportunity to respond to you, since he has signed up to speak against this request.
SwedishKöparen styrker att aktierna köpts och visar upp de överlåtna aktiebreven för att bli antecknad som ägare till aktierna i aktieboken.
The purchaser certifies they have purchased the shares and produces the transferred share certificates so they can be registered as the share owner in the share register.