"antal deltagare" - Engelsk översättning

SV

"antal deltagare" på engelska

SV

antal deltagare {neutrum}

volume_up

Användningsexempel för "antal deltagare" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishEn partnerskapsdag hölls den 23 november 1999 med ett stort antal deltagare.
A partnership day was held on 23 November 1999, in which many of us participated.
SwedishJag vet lyckligtvis att det finns ytterligare ett antal deltagare i debatten.
I know that there are a number of others who wish to speak in this debate.
SwedishKommissionen har uppställt ett mål att öka detta antal till 35 000 deltagare.
The Commission set a target of increasing that to 35 000 participants.
SwedishVi har hållit interparlamentariska konferenser här i kammaren, med ett allt större antal deltagare från parlamenten.
We have held inter-parliamentary conferences here in this House, with an ever-increasing number of participants from the parliaments.
SwedishDärför kommer rådets dagordning först och främst att innehålla ett antal frågor som alla deltagare anser kräver lösningar på EU-nivå.
Therefore, the Council agenda will contain first and foremost a number of issues that all participants agree require European solutions.
SwedishDesto mer intressant fann jag de relativt kritiska reaktionerna på utkastet till rekommendation från ett antal kroatiska akademiska deltagare.
All the more interesting were for me the rather critical reactions to the draft recommendation by a number of Croatian academic participants.
SwedishUtbytet kan ske i form av kollegial granskning utifrån vissa teman och med ett begränsat antal deltagare, eller vid konferenser med mer omfattande diskussioner.
The exchange can take place in peer reviews with a limited number of participants focusing on a specific theme, or in conferences with wider discussions.
SwedishIUFRO anordnades första gången av LTU Skellefteå 1987 och har växt i antal deltagare från ett 30 tal vid första konferensen, till ett 80 tal i år.
IUFRO organized first by LTU Skellefteå in 1987 and has grown in number of participants from approximately 30 speeches at the first conference, to about  80 this year.
SwedishSeminarierna om invandring, klimatförändringar och läkemedel för försummade sjukdomar lockade samtliga till sig ett stort antal deltagare och väckte ett starkt intresse.
The workshops on immigration, climate change and medicines for neglected diseases all attracted a great number of participants and great interest.
SwedishDesto mer intressant fann jag de relativt kritiska reaktionerna på utkastet till rekommendation från ett antal kroatiska akademiska deltagare.
He quite rightly mentions the indispensable contribution of Croatia's neighbouring countries to a climate of mutual trust and security in the region, something that Mrs Pack also pointed out.
SwedishMed tanke på antalet aktörer och områden, samt meningsskiljaktigheter i sakfrågan, mellan ett antal deltagare var möjligheterna att uppnå ett avtal mycket små.
Considering the number of parties and subjects involved and the fundamental differences between a number of participants, the chances of arriving at an agreement were extremely slim.

Liknande översättningar för "antal deltagare" på engelska

antal substantiv
deltagare substantiv
antal närvarande substantiv
English
antal intagna substantiv
English
antal anmälda substantiv
English
antal döda kroppar
English