"antagonism" - Engelsk översättning

SV

"antagonism" på engelska

EN

"antagonism" på svenska

volume_up
antagonism {substantiv}
SV

antagonism {utrum}

volume_up
Tvärtom har en ny fas inletts, en fas som karaktäriseras av samarbete, inte antagonism.
On the contrary, a new phase of cooperation, not antagonism, has been initiated.
Brist på information leder till misstänksamhet och antagonism, vilket är just vad som händer vid exempelvis Malta Drydocks.
Lack of information leads to suspicion and antagonism, just as is happening, for example, at the Malta Drydocks.
Det finns ingen antagonism mellan Förenta staternas och Europeiska unionens ståndpunkt rörande till exempel frågan om Nafta.
There is no antagonism between the position of the United States and that of the European Union regarding, for instance, NAFTA.
EN

antagonism {substantiv}

volume_up
We have also advocated it whenever we encountered antagonism at home.
Vi har också talat för den när vi har stött på motstånd hemma.
If the European Union behaves in this way with its smaller Member States, that will increasingly provoke antagonism and opposition.
Om Europeiska unionen behandlar sin små medlemsstater på det sättet kommer det att väcka allt mer avsky och motstånd.
Secondly, I disagree that there is a fundamental ethnic antagonism in Fiji.
För det andra håller jag inte med om att det finns grundläggande etniska motsättningar i Fiji.
We all know that this is an on-going antagonism that characterises day-to-day life in the EU in everything, big and small.
Vi vet allihop att detta är en evig motsättning som präglar EU: s vardag i stort och smått.
We all know that this is an on-going antagonism that characterises day-to-day life in the EU in everything, big and small.
Vi vet allihop att detta är en evig motsättning som präglar EU:s vardag i stort och smått.
antagonism
On the contrary, a new phase of cooperation, not antagonism, has been initiated.
Tvärtom har en ny fas inletts, en fas som karaktäriseras av samarbete, inte antagonism.
Lack of information leads to suspicion and antagonism, just as is happening, for example, at the Malta Drydocks.
Brist på information leder till misstänksamhet och antagonism, vilket är just vad som händer vid exempelvis Malta Drydocks.
There is no antagonism between the position of the United States and that of the European Union regarding, for instance, NAFTA.
Det finns ingen antagonism mellan Förenta staternas och Europeiska unionens ståndpunkt rörande till exempel frågan om Nafta.
antagonism
Unfortunately, the big issue of energy dependence comes to a head whenever a political crisis and political antagonism between Russia and Ukraine occur.
Tyvärr är det så att den viktiga frågan om energiberoende ställs på sin spets varje gång det råder politisk spänning och fiendskap i förbindelserna mellan Ryssland och Ukraina.
The national aspects of these realities have often led to the kinds of partnerships and relationships, and antagonism and conflict, that can be found in relations between neighbours.
Den nationella aspekten av detta har ofta lett oss till de typer av partnerskap och förhållanden, fiendskap och konflikter, som är typiska för förhållandet mellan grannar.

Användningsexempel för "antagonism" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishTvärtom har en ny fas inletts, en fas som karaktäriseras av samarbete, inte antagonism.
On the contrary, a new phase of cooperation, not antagonism, has been initiated.
SwedishBrist på information leder till misstänksamhet och antagonism, vilket är just vad som händer vid exempelvis Malta Drydocks.
Lack of information leads to suspicion and antagonism, just as is happening, for example, at the Malta Drydocks.
SwedishDet finns ingen antagonism mellan Förenta staternas och Europeiska unionens ståndpunkt rörande till exempel frågan om Nafta.
There is no antagonism between the position of the United States and that of the European Union regarding, for instance, NAFTA.
SwedishDet förvånar inte oss parlamentsledamöter särskilt mycket, eftersom vi dagligen ser hur Europa fungerar utifrån skiljelinjer och antagonism.
This is nothing particularly surprising for us Members of the European Parliament who are accustomed to seeing Europe operating on a daily basis amid differences and antagonisms.

Synonymer (engelska) till "antagonism":

antagonism