"antagna" - Engelsk översättning

SV

"antagna" på engelska

SV antagna
volume_up
{verb}

antagna (även: antar, anta, tro, förmoda)

Användningsexempel för "antagna" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDet skulle nämligen kräva en ändring av det nyligen antagna Amsterdamfördraget.
This would in fact demand a change to the recently adopted Amsterdam Treaty.
SwedishVi refererar ständigt till de resolutioner som är antagna av Europaparlamentet.
We refer constantly to the resolutions which are adopted by the European Parliament.
SwedishDen antagna kompromisstexten kan inte betraktas som något framsteg för det sociala Europa.
The approved compromise text cannot be considered as progress for social Europe.
SwedishDet antagna dokumentet belyser de viktigaste delarna i kommissionens planer.
The document adopted sheds light on the most important parts of the Commission's plans.
SwedishDessutom finns inga mekanismer för att övervaka de antagna åtgärderna.
In addition, there are no mechanisms in place for monitoring the measures adopted.
SwedishVi kan inte längre nöja oss med ord, föreställningar och antagna ståndpunkter.
We must no longer be content with words, images and positions adopted.
SwedishJag skall i stället säga något om de fem ändringsförslag som inte blev antagna.
I am going to discuss the five amendments that were not incorporated.
SwedishVår nyligen antagna strategi utgjorde en del av rådets slutsatser i november förra året.
Our recently adopted strategy formed part of the Council's conclusions last November.
SwedishI paragraf 12 har ingen hänsyn tagits till den nyligen antagna ändringen av bilaga III.
Paragraph 12 also does not take account of the recently adopted amendment to Annex III.
SwedishI det antagna betänkandet föreslås 20 veckors föräldraledighet utan något inkomstbortfall.
The report adopted proposes maternity leave of 20 weeks without any loss of earnings.
SwedishJag anser att det antagna betänkandet på ett effektivt sätt bidrar till att nå dessa mål.
I believe that the adopted report makes an effective contribution to these objectives.
SwedishDet är för övrigt den beteckning som givits samtliga antagna texter.
This is the name, in fact, that has been given to all of the texts adopted.
SwedishDe antagna principerna är verkligen ambitiösa från miljösynpunkt.
The principles adopted are certainly ambitious from an environmental point of view.
SwedishJag tycker att det antagna betänkandet, om än så sakteliga, verkar gå i denna riktning.
The report that we have adopted seems to me to be moving, albeit slowly, in this direction.
SwedishJag tackar dem som möjliggjorde att de ändringar jag föreslog blev antagna.
I thank those who enabled the amendments I proposed to be adopted.
SwedishFN: s antagna konventioner bör inte ändras av Europeiska unionens institutioner.
The conventions adopted by the UN ought not to be amended by the institutions of the European Union.
SwedishDe antagna åtgärderna kompletterar på ett verkningsfullt sätt den befintliga mekanismen.
The adopted measures effectively complement the existing mechanism.
SwedishFN:s antagna konventioner bör inte ändras av Europeiska unionens institutioner.
The conventions adopted by the UN ought not to be amended by the institutions of the European Union.
SwedishFör det första är det liberalerna som står bakom det antagna ändringsförslaget 41.
First of all, adopted Amendment No 41 has a liberal pedigree.
SwedishJag anser att den antagna lösningen är en ganska bra och lämplig lösning.
I think the solution adopted is quite a good and proper solution.