"antagligen" - Engelsk översättning

SV

"antagligen" på engelska

SV

antagligen {adverb}

volume_up
antagligen (även: troligen, förmodligen, nog, rimligt)
Men nu kommer antagligen nykomlingar att stöta på stränga krav.
Newcomers, however, are now likely to have to meet stiff demands.
Antagligen för att de inte kommer tillräckligt till tals här i parlamentet.
Most likely because they are heard too infrequently in this Parliament.
Detta är antagligen sista gången som jag talar inför parlamentet.
This is likely to be the last occasion on which I address this Parliament.
antagligen (även: förmodligen, troligen)
Detta innebär att vi antagligen får behandla denna bilaga igen till hösten.
This means that we shall presumably have to debate this annex again in the autumn.
Även för mitt eget land kommer det antagligen att vara den enklaste lösningen.
That would presumably be the easiest solution for my own country too.
Min erfarenhet liknar antagligen miljoner andra EU-medborgares.
(DE) Mr President, my experience is presumably very similar to that of millions of Europeans.
De 500 extra posterna för utvidgningen kommer antagligen att inrättas.
The 500 additional positions for enlargement will probably be created.
Den tredje faktorn, och antagligen den viktigaste, är rådets inställning.
The third factor, and probably the most important one, is the attitude of the Council.
Inte sex utan antagligen tio länder kommer att bli medlemmar av unionen.
Not six, but probably ten countries, will be joining, and not in 2002, but in 2004.
antagligen (även: förmodligen, förment)
Anledningen till detta var antagligen att fiskbestånden i Mauretanien är, eller var, rikliga.
This was supposedly because the fish of Mauritania are or were plentiful.
Han hade den här raden i sin bok som antagligen kommer från den Habsburgska monarkin.
He had this line in his book that supposedly comes from the Habsburg Monarchy, where there was an empress Maria Theresa, who was having trouble conceiving.
Med en konvention kommer vi att få ett utvalt fåtal icke-statliga organisationer som antagligen skall företräda majoriteten av Europeiska unionens befolkning.
With a Convention we end up with a select few non-governmental organisations supposedly representing the majority of the people in the European Union.

Användningsexempel för "antagligen" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishSom ni antagligen vet sammanträder denna högnivågrupp minst tre gånger om året.
As you probably know, this High Level Group meets at least three times a year.
SwedishVi kan antagligen göra något för att kompensera detta, men döden är oåterkallelig.
We can probably do something to recompense that, but you cannot give back a life.
SwedishI själva verket har, som ni antagligen känner till, många djur redan förstörts.
Indeed, as you are probably aware, many animals have already been destroyed.
SwedishAntagligen kan vi på en gång arbeta i ett sträck från tisdag midnatt till 8.30.
We might as well start at midnight on Tuesday and work right through until 8.30 a.m.
SwedishAntagligen kan vi på en gång arbeta i ett sträck från tisdag midnatt till 8.30.
We might as well start at midnight on Tuesday and work right through until 8.30 a. m.
SwedishSaken är den, granaten förstörde antagligen varje försök att återskapa det.
The point is, the grenade probably destroyed any possibility of re-creating it.
SwedishVi är för oss själva och det finns antagligen inte ens en journalist på läktaren!
We are on our own, with no-one in the galleries, and probably not a single journalist!
SwedishDetta innebär att vi antagligen får behandla denna bilaga igen till hösten.
This means that we shall presumably have to debate this annex again in the autumn.
SwedishOm det inte hade förekommit valfusk skulle han antagligen ha varit statschef nu.
If the elections had not been falsified, he would now most likely be the head of state.
SwedishNi börjar antagligen tycka att våra tal är tjatiga.
Mr President, Commissioners you will be beginning to find our speeches repetitive.
SwedishOm det är meningen att vi ska göra detta på åtta år är det antagligen redan för sent.
If we are to do that, in eight years, it will probably be already too late.
SwedishDet kommer att göras av USA, antagligen av Ryssland och småningom helt säkert av Kina.
It will be done by the USA, probably by Russia and in due course certainly by China.
SwedishDet är antagligen förståeligt eftersom detta utan tvekan är en mycket komplicerad fråga.
That is probably understandable because this is undoubtedly a very complex matter.
SwedishDet måste vi helt enkelt göra något åt, tänkte jag och antagligen många med mig.
Probably like many others, I then thought that something should simply be done about this.
SwedishMin grupp är splittrad i frågan och vi kommer antagligen att rösta på två sätt.
On this matter my group is divided and it will probably vote two ways.
SwedishDetta REACH är ett missat tillfälle som antagligen inte kommer tillbaka.
This REACH is a missed opportunity and one that will probably not come round again.
SwedishOm vi då hade vetat vad vi nu vet, så hade vi antagligen handlat annorlunda.
If we had known then what we know now, I am sure we would have done things differently.
SwedishDetta REACH är ett missat tillfälle som antagligen inte kommer tillbaka.
The White Paper that preceded REACH gave the chemical industry full responsibility.
SwedishInte sex utan antagligen tio länder kommer att bli medlemmar av unionen.
Not six, but probably ten countries, will be joining, and not in 2002, but in 2004.
SwedishGrekland uppfyller antagligen inte kriterierna mer eller mindre än andra länder gjorde.
Greece probably does not meet the criteria any more or less than other countries did.

Synonymer (svenska) till "antagligen":

antagligen