SV

antagen {adjektiv}

volume_up
antagen (även: adoptiv-)
Det är budskapet i den resolution som vi hoppas skall bli antagen i morgon.
This is the message of the resolution which, we hope, will be adopted tomorrow.
Datum kommer att fastställas så fort denna förordning är antagen.
The date will be fixed as soon as the present regulation has been adopted.
Det var nödvändigt att försöka få denna förordning antagen under första behandlingen.
It was necessary to try to get this regulation adopted at first reading.

Användningsexempel för "antagen" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishJag hoppas att detta betänkande kommer att följas av en snabbt antagen reglering.
I hope that this report will be followed by the rapid adoption of a regulation.
SwedishJag höll med om att den nuvarande texten måste ändras om den skall bli antagen.
It agreed that the current text needed to be modified if it was to be adopted.
SwedishDe bör inte användas som substitut för önskvärd men inte antagen lagstiftning.
It should not be used as a substitute for desirable but unadopted legislation.
SwedishDet är budskapet i den resolution som vi hoppas skall bli antagen i morgon.
This is the message of the resolution which, we hope, will be adopted tomorrow.
SwedishOm man har en verklig eller en antagen yttre fiende är det relativt enkelt.
If you have a real or assumed external enemy, things are relatively simple.
SwedishDet är skälet till att vi i dag mer än något annat behöver få denna förordning antagen.
That is why, more than anything else today, we need to put this regulation in place.
SwedishDet var nödvändigt att försöka få denna förordning antagen under första behandlingen.
It was necessary to try to get this regulation adopted at first reading.
SwedishOm vi skulle anta denna frist, skulle det strida mot en redan tidigare antagen artikel.
If we were to accept this, we would be contradicting a paragraph that we agreed earlier.
SwedishJag hoppas att det ska fortsätta i samma anda tills parlamentets budget är slutgiltigt antagen.
I hope it will continue to do so until the final adoption of Parliament's budget.
Swedish(Talmannen förklarade den gemensamma ståndpunkten antagen med dessa ändringar.)
(The President declared the common position approved as amended)
Swedish(Talmannen förklarade den gemensamma ståndpunkten antagen (efter dessa ändringar).)
(The President declared the common position approved as amended)
SwedishVi kommer att fortsätta att noga följa denna fråga och verkställandet av varje ny antagen lag.
Given the troubled history of this region that in itself is an achievement.
SwedishOrdföranden förklarade den gemensamma ståndpunkten antagen efter dessa ändringar.
The President declared the common position approved as amended
SwedishOrdföranden förklarade den gemensamma ståndpunkten antagen med dessa ändringar.
The President declared the common position approved as amended
SwedishOm så inte sker, anses den föreslagna akten som icke antagen.
If they fail to do so, the proposed act shall be deemed not to have been adopted.
SwedishDatum kommer att fastställas så fort denna förordning är antagen.
The date will be fixed as soon as the present regulation has been adopted.
Swedish(Ordföranden förklarade den ändrade gemensamma ståndpunkten för antagen.)
(The President declared the common position approved as amended)
SwedishÄr du inte antagen ännu kan du logga in med gästanvändaren.
If you are not admitted to a thesis course yet, you can log in with the guest user.
Swedishgodkänner rådets ståndpunkt, är den europeiska lagen om upprättande av budgeten antagen,
approves the position of the Council, the European law establishing the budget shall be adopted;
SwedishRättelse till en antagen text (artikel 204 a i arbetsordningen): se protokollet
Corrigendum to a text adopted (Rule 204a): see Minutes

Synonymer (svenska) till "antaga":

antaga
antagande