"antaganden" - Engelsk översättning

SV

"antaganden" på engelska

SV

antaganden {pluralis}

volume_up
antaganden
Det finns antaganden, men jag varnar för att se dessa antaganden som sanningen.
There are certain assumptions, but I would counsel against surmising that these assumptions are true.
Vi förlitar oss på det simpla faktum att publik så som ni kommer göra antaganden.
We depend on the fact that audiences, such as yourselves, will make assumptions.
Sådana antaganden är knappast objektiva och ibland helt enkelt förolämpande.
Such assumptions are hardly objective and sometimes simply insulting.

Användningsexempel för "antaganden" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVi förlitar oss på det simpla faktum att publik så som ni kommer göra antaganden.
We depend on the fact that audiences, such as yourselves, will make assumptions.
SwedishOch marshmallow-utmaningen hjälper folk att lägga märka till omärkta antaganden.
And what the marshmallow challenge does is it helps them identify the hidden assumptions.
SwedishBeräkningsmodeller är emellertid endast så bra som de antaganden som de bygger på.
Model calculations are only as good, however, as the assumptions on which they are based.
SwedishDessa undersökningar inbegriper alltid en betydande grad av hypotetiska antaganden.
Of course, these studies always have a significant number of forecasts.
SwedishDetta är bara ett av många framtvingade antaganden i förslaget till resolution.
This is just one of many forced assumptions in the draft resolution.
SwedishDet kan inte grundas på förhoppningar och antaganden, utan det behövs realistiska beslut.
It cannot be based on hopes and assumptions, but needs realistic decisions.
SwedishI sina förslag började kommissionen göra något egendomliga antaganden.
In its proposals, the Commission began to make slightly curious assumptions.
SwedishSådana antaganden är knappast objektiva och ibland helt enkelt förolämpande.
Such assumptions are hardly objective and sometimes simply insulting.
SwedishInget av de argument som framhålls är övertygande, eftersom de utgår från felaktiga antaganden.
None of the arguments presented is convincing as they start from false premises.
SwedishI det betänkande som vi håller på att diskutera kan vi se liknande överoptimistiska antaganden.
In the report being discussed, we can see similarly over-optimistic assumptions.
SwedishVi arbetar med antaganden när vi lägger fram detta betänkande av Haug.
We are working on assumptions when we present this report from Mrs Haug.
SwedishDessa antaganden blir inte nödvändigtvis likadana i de olika länderna.
But these hypotheses are not necessarily the same for every country.
SwedishDet finns antaganden, men jag varnar för att se dessa antaganden som sanningen.
There are certain assumptions, but I would counsel against surmising that these assumptions are true.
SwedishOm utskottets antaganden visar sig vara korrekta, kommer vi att nå det målet 2030.
If the Committee’s assumptions turn out to be justified, we shall achieve this goal in the year 2030.
SwedishDe fortsätter att strunta i regler och förordningar och antaganden.
They continue to flout the rules and regulations and the undertaking.
SwedishJag förlorade många antaganden om den enkla naturen med rätt och fel.
I lost many assumptions about the simple nature of right and wrong.
SwedishVi har en rad handlingar som innehåller ett antal antaganden som vi knappast har diskuterat.
We have a series of documents which holds a set of assumptions, all of them rarely discussed.
SwedishHela Österrike-saken gjorde stor skada eftersom den handlade om åsikter och antaganden.
The whole Austria business did a lot of damage, because it was all about opinions and suppositions.
SwedishDetta grundar sig dock i sin helhet på en rad felaktiga antaganden.
However, all of this is based on a series of false assumptions.
SwedishFör att lura er, damer och herrar, för att bedra er, att visa att också ni kan göra antaganden.
To fool you, ladies and gentlemen, to deceive you, to show that you, too, can make assumptions.