"ansvarsfull" - Engelsk översättning

SV

"ansvarsfull" på engelska

SV

ansvarsfull {adjektiv}

volume_up
1. allmänt
Europeiska unionen har upprätthållit en konstruktiv och ansvarsfull ståndpunkt.
The European Union maintained a constructive and responsible position.
Européerna förtjänar en mer balanserad och socialt ansvarsfull politisk taktik.
Europeans deserve a more balanced and socially responsible policy approach.
Det är nödvändigt att ha en effektiv och ansvarsfull flyktningpolitik i EU.
It is necessary to have an effective and responsible asylum policy in the EU.
2. "som tar ansvar (för något)"
Europeiska unionen har upprätthållit en konstruktiv och ansvarsfull ståndpunkt.
The European Union maintained a constructive and responsible position.
Européerna förtjänar en mer balanserad och socialt ansvarsfull politisk taktik.
Europeans deserve a more balanced and socially responsible policy approach.
Det är nödvändigt att ha en effektiv och ansvarsfull flyktningpolitik i EU.
It is necessary to have an effective and responsible asylum policy in the EU.

Användningsexempel för "ansvarsfull" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVi behöver politik som även främjar tillväxt, med andra ord ansvarsfull politik.
We need policies that also promote growth, in other words responsible policies.
SwedishVi måste anta en ansvarsfull hållning när det gäller våra medborgares säkerhet.
We must adopt a responsible attitude regarding the safety of our fellow citizens.
SwedishMen var är debatten om en ansvarsfull och miljömässigt sund skrotning av fartyg?
Yet where is the debate on the responsible, environmentally sound scrapping of ships?
SwedishMen god EU-förvaltning innebär ansvarsfull EU-förvaltning, som ni själv sade.
I welcome your willingness to renew the framework agreement on stronger terms.
SwedishDet är dock även nödvändigt att utarbeta en ansvarsfull strategi på lång sikt.
That is a war machine and you are seeking to confront it with legal technicalities?
SwedishEuropéerna förtjänar en mer balanserad och socialt ansvarsfull politisk taktik.
Europeans deserve a more balanced and socially responsible policy approach.
SwedishJag är övertygand om att ansvarsfull turism kan leda till mycket högre livskvalitet.
I am convinced that responsible tourism can lead to a much better quality of life.
SwedishJag vill tacka ledamöterna för en mycket väsentlig och ansvarsfull debatt i dag.
I would like to thank the Members for a very substantive and responsible debate today.
SwedishParlamentet har nyligen intagit en mer ansvarsfull ståndpunkt i sina utskott.
This Parliament has previously taken a more responsible position in its committees.
SwedishFörsök att skapa en mer ansvarsfull EU-politik om energi och energiförsörjning.
Try to develop a more responsible EU policy on energy and energy supplies.
SwedishDen föreslagna grunden för förhandlingarna med rådet är ekonomiskt ansvarsfull.
This proposed basis for the negotiations with the Council is economically responsible.
SwedishVi måste få kommissionen att stanna upp och ge oss mer tid till ansvarsfull behandling.
We must get the Commission to stop and give us more time for responsible debate.
SwedishDet är nödvändigt att ha en effektiv och ansvarsfull flyktningpolitik i EU.
It is necessary to have an effective and responsible asylum policy in the EU.
SwedishEn ansvarsfull budgetförvaltning är bara det första vi måste åstadkomma.
Responsible budget management is only the first measure we must put in place.
SwedishEuropeiska unionen har upprätthållit en konstruktiv och ansvarsfull ståndpunkt.
The European Union maintained a constructive and responsible position.
SwedishVi förespråkar en ansvarsfull avreglering för att förvalta de europeiska järnvägarna.
We advocate the responsible liberalisation of European railway management.
SwedishOm vi kan samarbeta som partner kommer ni att ha en mycket ansvarsfull partner.
If we can work as partners, you will have a very responsible partner.
SwedishSolidaritet är endast möjlig om ansvarsfull styrning är en allmän regel.
Solidarity is possible, however, only if responsible governance is the rule for all.
SwedishVi behöver en ansvarsfull och ambitiös politik på denna nivå från alla politiska aktörer.
We need a responsible and ambitious policy at this level from all political players.
SwedishJag står fast vid mitt åtagande att främja en ansvarsfull sexuell kultur.
I remain firm in my commitment to promoting a responsible sexual culture.