"ansvarsfriskrivning" - Engelsk översättning

SV

"ansvarsfriskrivning" på engelska

SV

ansvarsfriskrivning {utrum}

volume_up
ansvarsfriskrivning

Användningsexempel för "ansvarsfriskrivning" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishJag skall koncentrera mig på McCartins betänkande om ansvarsfriskrivning för kommissionen.
I shall concentrate on Mr McCartin's report on discharge to the Commission.
SwedishJag skulle också vilja säga ett par ord om beslutet om ansvarsfriskrivning för parlamentet.
I should also like to say a couple of words about the discharge decision where Parliament is concerned.
SwedishMen på det stora hela tänker jag rekommendera att vi beviljar ansvarsfriskrivning på alla områden.
All things considered, I am going to recommend, however, that we give discharge in all the areas.
SwedishNär det gäller beslutet om ansvarsfriskrivning för rådet skulle jag vilja meddela att vi håller fast vid utskottets synpunkter och beslut.
With regard to the discharge decision where the Council is concerned, I should like to say that we stand by the committee's observations and decision.
SwedishDetta är ett av de sätt vi kan tillämpa för att hela tiden kunna följa upp de tidigare besluten beträffande ansvarsfriskrivning, vilket är mycket viktigt.
That is one of the ways in which we can persist in following up the previous discharge decisions, and that is something extremely important to do.
SwedishKommissionen skall nu beviljas ansvarsfrihet för 1999, men parlamentet har faktiskt uppnått mycket genom att först skjuta upp denna ansvarsfriskrivning.
Mr President, the Commission is now to be granted discharge for 1999, but Parliament has, in actual fact, achieved a lot by postponing the discharge first time around.