"ansvarsfördelning" - Engelsk översättning

SV

"ansvarsfördelning" på engelska

SV

ansvarsfördelning {utrum}

volume_up
ansvarsfördelning
Budgetövervakning kräver en tydligare ansvarsfördelning.
Budget supervision requires a clearer division of responsibilities.
Vi behöver klara tidtabeller för millenniummålet, och vi behöver en klar ansvarsfördelning.
We need clear timetables for the millennium objective, and we need a clear division of responsibilities.
Var finns den klara ansvarsfördelningen inom kommissionen?
Where is the clear division of responsibilities in the Commission?

Användningsexempel för "ansvarsfördelning" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishEtt bra exempel är åtgärderna rörande tillfälligt skydd och ansvarsfördelning.
A good example is the actions on temporary protection and on burden sharing.
SwedishVi måste sträva efter att göra Dublin II och ansvarsfördelning till en verklighet.
We need to strive towards making Dublin II and burden sharing a reality.
SwedishOm det inte sker redan på det stadiet blir det ingen ansvarsfördelning.
If that does not happen, there will not be any burden-sharing at any later stage.
SwedishVilken ansvarsfördelning skall råda i triangeln Europa, nation och region?
What should the balance of powers be in the triangle of Europe, nations and regions?
SwedishMed ett bra administrativt system får man en tydlig ansvarsfördelning.
With a good administrative system there is a clear division of responsibility.
SwedishDet innebär regelbunden övervakning och tydlig och lämplig ansvarsfördelning.
That means regular monitoring and clear and appropriate distribution of responsibilities.
Swedish. - Jag valde att avstå från att rösta om direktivet om ansvarsfördelning.
in writing. - (SV) I have chosen to abstain from the vote on the effort-sharing directive.
SwedishDet krävs en tydligare ansvarsfördelning mellan medlemsstaterna och kommissionen.
A clearer allocation of responsibilities between Member States and the Commission is needed.
SwedishDenna ansvarsfördelning måste anses som en förutsättning för att projektet skall lyckas.
This division of responsibility must be considered a pre-condition of the project's success.
SwedishDenna ansvarsfördelning måste anses som en förutsättning för att projektet skall lyckas.
This division of responsibility must be considered a pre-condition of the project' s success.
SwedishNi erinrar om den rapport om ansvarsfördelning som ordförande Prodi har aviserat.
Mr Napolitano mentioned the report on governance announced by President Prodi.
SwedishTydligare kan nödvändigheten av en entydig ansvarsfördelning knappast dokumenteras.
It would be very difficult to demonstrate the need for a distinct division of competences more clearly.
SwedishFrågan om solidaritet och ansvarsfördelning kommer att tas upp i Stockholmsprogrammet.
The issue of solidarity and division of responsibility will be dealt with in the Stockholm Programme.
SwedishJag har bland annat också utformat en modell för solidarisk ansvarsfördelning av asylbördan.
I have also prepared a model for joint action in burden sharing.
SwedishDärutöver måste ländernas ansvarsfördelning för sjöräddningsinsatser klarläggas.
The division of responsibility between the countries with regard to sea rescue efforts also needs to be clarified.
SwedishVidarebosättning av flyktingar är inte samma sak som ansvarsfördelning.
Refugee resettlement is not the same as burden sharing.
SwedishVi behöver klara tidtabeller för millenniummålet, och vi behöver en klar ansvarsfördelning.
We need clear timetables for the millennium objective, and we need a clear division of responsibilities.
SwedishDetta är enligt vår uppfattning ett bra och rättvist förslag till ansvarsfördelning mellan medlemsstaterna.
We believe it is a good and fair proposal in terms of burden-sharing among Member States.
SwedishBudgetövervakning kräver en tydligare ansvarsfördelning.
Budget supervision requires a clearer division of responsibilities.
SwedishNär parlamentet nu inlett sitt sista år föreslår vi att mekanismer för ansvarsfördelning införs.
Now that this legislature has entered its final year, we are proposing mechanisms for burden-sharing.