"ansvarsbestämmelser" - Engelsk översättning

SV

"ansvarsbestämmelser" på engelska

SV

ansvarsbestämmelser {pluralis}

volume_up
1. näringsliv
ansvarsbestämmelser

Användningsexempel för "ansvarsbestämmelser" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishIdag kan konsumenten bara göra sina rättigheter gällande i efterhand via ansvarsbestämmelser.
Today, consumers can only assert their rights after the event, through the rules on liability.
SwedishProblemen är omfattande i samband med verifikation, tillsyn, rapportering och ansvarsbestämmelser.
There are big problems around the verification, monitoring, reporting and liability regimes.
SwedishDet är inte utan orsak som just i Österrike ett folkligt initiativ till folkomröstning visat på att det måste komma ansvarsbestämmelser.
It is not for nothing that a recent referendum in Austria showed that a liability regulation is required.
SwedishDe europeiska flygbolagens konkurrenskraft får inte försämras genom ansvarsbestämmelser som går utanför överenskommelsen från Montreal.
The competitiveness of European air carriers must not be impaired through liability rules which are not covered by the Montreal Convention.
SwedishI synnerhet inom fondbranschen hänvisar man alltid till en kostsam överreglering och vägrar att utvidga räckvidden för sina insyns- och ansvarsbestämmelser.
The fund industry in particular is always citing costly overregulation and refuses to extend its transparency and liability rules.
SwedishDet är ett viktigt ämne, och parlamentet vet, att jag håller med om att vi har behov av ansvarsbestämmelser på en lång rad områden, bl.a. också på bioteknologiområdet.
This is an important matter, and Parliament knows that I agree that we need liability provisions in a wide range of areas, including biotechnology.
SwedishI Förenta staterna till exempel, har man övervägt att avfärda ansvarsbestämmelser så att företag inte påverkas av funktionsfel på deras produkter och tjänster.
In the United States, for example, they have considered waiving liability legislation so that companies are not affected by the failure of their products or services.