"ansvarig för" - Engelsk översättning

SV

"ansvarig för" på engelska

SV

ansvarig för {adjektiv}

volume_up
ansvarig för
Jag är säker på att ingen stat vill hållas ansvarig för att ha splittrat en dröm.
I am certain that no State will want to be held accountable for shattering a dream.
Fiskerinäringen hålls ansvarig för de skador den förorsakar den marina världen.
The fishing industry is being held accountable for the damage it wreaks on the marine community.
I dag betraktas inte ägaren till den eventuellt förorenande produkten som ansvarig för föroreningen.
At the present time, the owner of the potentially polluting products is not held accountable for the pollution.

Användningsexempel för "ansvarig för" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishIngen vill bli utsatt för denna kritik, och framför allt vara ansvarig för detta.
No one wants to be exposed to this criticism and, above all, this responsibility.
SwedishDet kommer att ta tid att klargöra fakta och att veta vem som är ansvarig för vad.
It will take time to establish the facts and to know who is responsible for what.
SwedishJag är säker på att ingen stat vill hållas ansvarig för att ha splittrat en dröm.
I am certain that no State will want to be held accountable for shattering a dream.
SwedishDet vet jag mycket väl, eftersom jag 2001 var ansvarig för att lotsa igenom UCITS.
I know this only too well, as I was responsible for steering through UCITS in 2001.
SwedishFöredraganden påstår att han inte var ansvarig för förseningen.
(DE) Madam President, the rapporteur claims that he was not responsible for the delay.
SwedishDet är orättvist att antyda att vår grupp är ensam ansvarig för alla ändringsförslag.
It is unfair to imply that our group is solely responsible for all the amendments.
SwedishEuropeiska unionen kan inte hållas ansvarig för varje byråkratisk bestämmelse!
The European Union cannot be held responsible for every piece of red tape, Mr Cioloş.
SwedishRegimen som var ansvarig för dessa händelser handlar med sina egna medborgares organ.
The regime responsible for those events trades with its own citizens' organs.
SwedishDetta informationssystem skall ha en ansvarig myndighet för att skydda personuppgifter.
This system provides for an authority responsible for protecting personal data.
SwedishJordbrukarna i Europa anser att Europeiska unionen är ansvarig för jordbruket.
Farmers throughout Europe see the European Union as being responsible for agriculture.
SwedishVarje kommissionsledamot är ansvarig för sin avdelning och skyldig att avlägga rapport.
Each Member of the Commission is responsible and answerable for his department.
SwedishDet är en stor brist som jag håller kommissionen helt och hållet ansvarig för.
This is a serious failing, and one that I hold the Commission entirely responsible for.
SwedishDelvis är kollegan Monti ansvarig för detta, och vi arbetar tillsammans.
Commissioner Monti is partly responsible for this, and we are working together.
Swedish1998 var jag ansvarig för gender mainstreaming och försvarade detta här i kammaren.
In 1998, I was responsible for gender mainstreaming, which I defended in this Chamber.
SwedishJag har emellertid en fråga till er som ansvarig för den inre marknaden.
I have, however, a question for those of you responsible for the internal market.
SwedishReklamationsrätten gäller fabrikationsfel som säljaren är ansvarig för.
The guarantee covers manufacturing faults, for which the seller is responsible.
SwedishKommissionen är ensam ansvarig för att inleda ett WTO-förfarande mot Sydkorea.
The Commission is solely responsible for initiating a WTO procedure against South Korea.
SwedishNeokortex är ansvarig för all vårt rationella och analytiska tänkande och språket.
The neocortex is responsible for all of our rational and analytical thought and language.
SwedishKommissionsledamot Fischler borde kanske göra honom ansvarig för inspektioner av slakthus.
Perhaps Commissioner Fischler should put him in charge of inspecting abattoirs.
SwedishDetta vore bra eftersom ni är ansvarig för förbindelserna med Europaparlamentet.
Since you are responsible for relations with the European Parliament, this would be helpful.

Liknande översättningar för "ansvarig för" på engelska

ansvarig adjektiv
för substantiv
English
för preposition
för adverb
English
för konjunktion
English
för verb
English
dra för verb
English
ha utrymme för verb
English
ge uttryck för verb
English
komma för verb
English