SV

ansvarig {adjektiv}

volume_up
1. allmänt
ansvarig (även: förklarlig)
Kommissionen är fortsatt ansvarig inför budgetmyndigheten när det gäller budgetgenomförandet.
The Commission remains accountable to the budgetary authority in implementing the budget.
Jag är säker på att ingen stat vill hållas ansvarig för att ha splittrat en dröm.
I am certain that no State will want to be held accountable for shattering a dream.
Någon är ansvarig och måste hållas ansvarig.
Someone is accountable and must be made accountable.
ansvarig
Kommissionsledamot Fischler borde kanske göra honom ansvarig för inspektioner av slakthus.
Perhaps Commissioner Fischler should put him in charge of inspecting abattoirs.
Who's in charge?
Siim Kallas var ansvarig för denna fråga i den förra kommissionen.
Mr Kallas was in charge of this issue in the previous Commission.
Varje kommissionsledamot är ansvarig för sin avdelning och skyldig att avlägga rapport.
Each Member of the Commission is responsible and answerable for his department.
EIB står ansvarig inför EU:s medlemsstater, Europeiska revisionsrätten och Olaf.
The EIB is answerable to the EU Member States, the Court of Auditors and OLAF.
De enda ansvariga för problemet - och de bör ställas till svars - är ägarna till Renault.
The only people responsible - and they must be answerable - are the Renault bosses.
Du är personligen ansvarig för företagets skulder.
You are personally liable for the company’s debts.
Denne är ansvarig för de belopp som han har godkänt, och han är den ende som är direkt ansvarig inför revisionsrätten.
It is liable for the sums which it approves and it alone is directly answerable to the European Court of Auditors.
Producenten är ansvarig, måste vara ansvarig, och slutanvändaren måste utan kostnader kunna återlämna bilen.
The manufacturer is and should be liable and the last holder and/ or owner must be able to hand back the car without any cost.
2. "som tar ansvar (för något)"
Ansvarig för forskarutbildningen i reglerteknik  är ämnesföreträdare
Responsible for the post-graduate education in Automatic Control is 
Ni är dock ansvarig för portföljfördelningen mellan era kommissionärer.
You are responsible, however, for awarding portfolios to your Commissioners.
Detta informationssystem skall ha en ansvarig myndighet för att skydda personuppgifter.
This system provides for an authority responsible for protecting personal data.

Användningsexempel för "ansvarig" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishIngen vill bli utsatt för denna kritik, och framför allt vara ansvarig för detta.
No one wants to be exposed to this criticism and, above all, this responsibility.
SwedishEIB står ansvarig inför EU:s medlemsstater, Europeiska revisionsrätten och Olaf.
The EIB is answerable to the EU Member States, the Court of Auditors and OLAF.
SwedishFör det andra: När vi har funnit vem som är ansvarig, måste vi utkräva ansvaret.
Secondly, we must demand accountability once we have discovered who is responsible.
SwedishDet kommer att ta tid att klargöra fakta och att veta vem som är ansvarig för vad.
It will take time to establish the facts and to know who is responsible for what.
SwedishJag är säker på att ingen stat vill hållas ansvarig för att ha splittrat en dröm.
I am certain that no State will want to be held accountable for shattering a dream.
SwedishDet vet jag mycket väl, eftersom jag 2001 var ansvarig för att lotsa igenom UCITS.
I know this only too well, as I was responsible for steering through UCITS in 2001.
SwedishKan ni meddela oss vilket tidsschema ni arbetar efter och vem som är ansvarig?
Can you let us know what timetable you are working to and who is responsible?
SwedishOm ni uppnår detta må Gud belöna er, och om ni inte gör det, må han hålla er ansvarig.
If you achieve this, may God reward you, and if not, may He hold you to account.
SwedishFöredraganden påstår att han inte var ansvarig för förseningen.
(DE) Madam President, the rapporteur claims that he was not responsible for the delay.
SwedishFörvaltningen måste vara ansvarig, kontrollerad och decentraliserad. Varför?
The Commission has already set out its ideas on this matter on many occasions.
SwedishKommissionen skall nu avgå kollektivt, eftersom den är kollektivt ansvarig.
The Commission has resigned, collectively, because it is collectively responsible.
SwedishDet är orättvist att antyda att vår grupp är ensam ansvarig för alla ändringsförslag.
It is unfair to imply that our group is solely responsible for all the amendments.
SwedishEuropeiska unionen kan inte hållas ansvarig för varje byråkratisk bestämmelse!
The European Union cannot be held responsible for every piece of red tape, Mr Cioloş.
SwedishRegimen som var ansvarig för dessa händelser handlar med sina egna medborgares organ.
The regime responsible for those events trades with its own citizens' organs.
SwedishDet finns ett stort område som inte kontrolleras och där ingen egentligen är ansvarig.
There is an extensive area free of control where nobody is really accountable.
SwedishDetta informationssystem skall ha en ansvarig myndighet för att skydda personuppgifter.
This system provides for an authority responsible for protecting personal data.
SwedishJordbrukarna i Europa anser att Europeiska unionen är ansvarig för jordbruket.
Farmers throughout Europe see the European Union as being responsible for agriculture.
SwedishVarje kommissionsledamot är ansvarig för sin avdelning och skyldig att avlägga rapport.
Each Member of the Commission is responsible and answerable for his department.
SwedishAlternativet kommer under de närmaste veckorna att prövas av ansvarig myndighet.
This alternative is currently being examined by the competent authorities in Luxembourg.
SwedishDet är en stor brist som jag håller kommissionen helt och hållet ansvarig för.
This is a serious failing, and one that I hold the Commission entirely responsible for.

Synonymer (svenska) till "ansvarig":

ansvarig
Swedish