"ansvar för" - Engelsk översättning

SV

"ansvar för" på engelska

volume_up
ansvar för {neut.} [exempel]
EN
SV

ansvar för {neutrum} [exempel]

volume_up
ansvar för (även: ansvar, mantel, täcke, slöja, glödstrumpa)

Användningsexempel för "ansvar för" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishProgrammen bekräftar att EU känner ett ansvar för de mest behövande medborgarna.
The programme confirms that the EU feels responsible for its most needy citizens.
SwedishFör det andra har båda föräldrarna lika stort ansvar för att uppfostra sina barn.
Secondly, both parents are equally responsible for bringing up their children.
SwedishEuropeiska sjösäkerhetsbyrån har ansvar för att övervaka säkerheten till havs.
The European Maritime Safety Agency is in charge of monitoring shipping safety.
SwedishEnergi är nu ett gemensamt ansvar, vilket banar väg för en gemensam EU-politik.
Energy is now a joint responsibility, paving the way for a common European policy.
SwedishDe har på ett sorgligt sätt misslyckats i sitt ansvar för skyddet av folkhälsan.
They have failed miserably in their responsibility to protect public health.
SwedishJag tar politiskt ansvar för detta. Jag hade ett åtagande till Lissabonfördraget.
I accept political responsibility for that; I was committed to the Treaty of Lisbon.
SwedishFör det första: Europeiska unionens ansvar är ansvaret för lokalbefolkningen.
First of all, the European Union's responsibility is towards the local population.
SwedishDet måste bli flexiblare och visa större ansvar för arbetsmarknadens villkor.
It must become more flexible and more responsible to labour market conditions.
SwedishFör det första stämmer det inte att Europa får ta ansvar för hela världens problem.
In the first place, it is not true that Europe shoulders all the world's problems.
SwedishDetta leder oss till problemet med offentligt ansvar för kontroll av bankerna.
This brings us to the problem of bank supervision as a public responsibility.
SwedishVi måste alla vara förberedda på att acceptera och ta ansvar för förändringen.
We all have to be prepared to accept and take responsibility for the change.
SwedishEU bär ett extra tungt ansvar för att upprätthålla en fri och anständig handel.
The EU must shoulder a particular responsibility for maintaining free and fair trade.
SwedishJag vill klargöra att Irland har ett ansvar för att bidra till att finna en lösning.
Let me be clear: Ireland has a responsibility to contribute to finding a solution.
SwedishDeras ansvar för världen står i proportion till makten de har, och den är stor.
Their great power brings with it commensurate responsibility for the world.
SwedishFör det första: Europeiska unionens ansvar är ansvaret för lokalbefolkningen.
First of all, the European Union' s responsibility is towards the local population.
SwedishDet är nu lättare för den att komma undan ansvar för användning av tortyr.
It is now easier for the latter to evade responsibility for the use of torture.
SwedishHittills har emellertid ingen ställts till ansvar för dessa brottsliga handlingar.
However, no one has yet been called to account for these criminal offences.
SwedishVi har ett gemensamt ansvar för detta; och tiden kommer inte att vara på vår sida.
We share this responsibility jointly, and time will not stand still for us.
SwedishEU har ett särskilt ansvar för att garantera livsmedelssäkerheten i världen.
Europe has a particular responsibility to guarantee food safety in the world.
SwedishMot bakgrund av den övertygelsen har vår grupp tagit ansvar för båda dessa initiativ.
Based on this conviction, our group has taken responsibility for both initiatives.

Liknande översättningar för "ansvar för" på engelska

ansvar substantiv
för substantiv
English
för preposition
för adverb
English
för konjunktion
English
för verb
English
dra för verb
English
ha utrymme för verb
English