"anstrykning" - Engelsk översättning

SV

"anstrykning" på engelska

SV

anstrykning {utrum}

volume_up
anstrykning (även: smak, doft, arom, lätt doft, lätt doft av)
volume_up
flavor {substantiv} [USA]
anstrykning (även: smak, doft, arom, lätt doft, lätt doft av)
volume_up
flavour {substantiv} [GBR]
Men det uttalande som ordförandeskapet vid den tidpunkten gjorde hade också en politisk anstrykning.
However, the statement issued by the presidency at that time also had a political flavour.
Den är en omfördelning av makten från människorna till byråkraterna, vilket inte skapar en verklig demokrati, utan snarare en byråkrati med demokratisk anstrykning.
It is a shift of power from the people to the bureaucrats, creating not a democracy, but a democracy-flavoured bureaucracy.
anstrykning (även: nyans, skugga, aning, skärm, smula, kupa, färgton, skyddskupa)
volume_up
shade {substantiv}
anstrykning (även: kontakt, hand, aning, känsla, beröring, spår, drag, grepp, detalj, stil)
volume_up
touch {substantiv}

Användningsexempel för "anstrykning" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishEn del av dagens debatt har uppriktig sagt haft en anstrykning av EU-USA-imperialism.
Some of today's debate has smacked, quite frankly, of EU-US imperialism.
SwedishMen det uttalande som ordförandeskapet vid den tidpunkten gjorde hade också en politisk anstrykning.
However, the statement issued by the presidency at that time also had a political flavour.
SwedishJag stöder därför den beslutsamhet med en anstrykning av pragmatism som präglar den nya EU 2020-strategin.
That is why I support the determination tinged with pragmatism of the new 2020 strategy.
SwedishRegistreringen av romer har en stark anstrykning av diskriminering, och detta genomfördes inte i Slovakiens fall.
The registration of Roma smacks strongly of discrimination, and this did not happen in Slovakia's case.
SwedishHans betänkande har en anstrykning av självbelåtenhet.
SwedishJag tackar kommissionären för att han gett en egen anstrykning från det nederländska måleriet åt sitt uttalande.
Madam President, I thank the Commissioner for including details worthy of a Dutch painting in his statement.
SwedishMen min glädje har en anstrykning av sorg eftersom mitt eget land, Skottland, inte kommer att delta i detta historiska steg framåt för Europa.
But my joy is tinged with sadness because my own country, Scotland, will not be part of this historic move forward for Europe.
SwedishDet skulle ha varit trevligt att åtminstone kunna spåra en anstrykning i detta i kommissionsordförandens eller kommissionsledamot Charlie McCreevys ord.
It would be nice to have detected at least an element of this in the words of the Commission President or Commissioner McCreevy.
SwedishI detta hänseende gör kommissionsledamot Bolkesteins sista mening, som har en anstrykning av utpressning, ingenting för att dämpa min djupa misstänksamhet.
In this regard, Commissioner Bolkestein's last sentence, which smacks of blackmail, does nothing to alleviate my deep suspicion.
SwedishDen är en omfördelning av makten från människorna till byråkraterna, vilket inte skapar en verklig demokrati, utan snarare en byråkrati med demokratisk anstrykning.
It is a shift of power from the people to the bureaucrats, creating not a democracy, but a democracy-flavoured bureaucracy.
Swedish. - (DE) Jag röstar emot detta betänkande, eftersom de föreslagna styrmedlen har en anstrykning av planekonomi snarare än marknadsekonomi.
in writing. - (DE) I am voting against this report because the proposed instruments smack of the planned economy rather than the market economy.
SwedishDet är dessa ändringsförslag som har gett betänkandet en radikal anstrykning - för att uttrycka det i allmänna ordalag - och vilka gör mig högst tveksam.
It is those amendments that have given the report a radical edge - to put it in general terms - and that have raised very serious doubts for me.
SwedishDenna motsättning mellan ekonomisk frihet och sociala rättigheter har en anstrykning av det förra århundradet och är inte längre gångbar i vår europeiska politik.
That opposition between economic freedom and social rights smacks of the last century and is no longer current in the politics of our Europe.
SwedishDen muntliga fråga som ligger bakom denna debatt har en anstrykning av atavistisk förbittring av konstitutionell natur.
on behalf of the ALDE Group. - Mr President, the oral question that underlies this debate smacks to me of atavistic resentment of a constitutional nature.
Swedish. - (DE) Jag röstade mot detta initiativbetänkande eftersom det inskränker åsiktsfriheten alltför mycket och har en anstrykning av diktatorisk censur.
in writing. - (DE) I am voting against this own-initiative report, because it interferes too much with freedom of opinion and smacks of imperious censorship.

Synonymer (svenska) till "anstrykning":

anstrykning
Swedish