SV

anstränga sig [exempel]

volume_up

Användningsexempel för "anstränga sig" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishJag anser därför att båda parter måste anstränga sig mer för att uppnå detta mål.
I therefore believe that both parties must make more effort to achieve this aim.
SwedishJag hoppas att den höge representanten är beredd att anstränga sig för att uppnå detta.
I hope that the High Representative is willing to make efforts to achieve this.
SwedishJag anser att det åligger båda parterna att anstränga sig till det yttersta för detta.
I believe that both parties will have to make great efforts to achieve this.
SwedishDet skulle ge de negativa elementen en ursäkt att inte anstränga sig.
That would provide an excuse for the negative elements not to make any effort.
SwedishDärför är det dessa industrier som måste anstränga sig mest för att minska utsläppen.
It is therefore these industries which ought to be making a major effort to reduce emissions.
SwedishBåda sidor måste anstränga sig om förbindelserna skall kunna förbättras.
Both sides have to make an effort if there is to be a significant improvement in relations.
SwedishOrdförandeskapet bör anstränga sig särskilt för att driva igenom denna.
The presidency should take particular credit for driving that through.
SwedishAlla måste anpassa sig och alla kommer att bli tvungna att anstränga sig.
Everyone will need to adjust, everyone will need to make an effort.
SwedishJag hoppas att det finska ordförandeskapet kommer att anstränga sig för att lösa ovan nämnda frågor.
I hope that the Finnish Presidency will make efforts to resolve the above issues.
SwedishEuropa måste anstränga sig för att finna en lösning på denna hotande gränsöverskridande problematik.
Europe must commit to finding a solution to this pending cross-border issue.
SwedishI dag vill vi be biltillverkarna och oljeindustrin att anstränga sig.
Now we are asking the vehicle and oil industries to make an effort.
SwedishSåväl medlemsstaterna som bilköparna måste anstränga sig ännu mer.
Both the Member States and car buyers have to make further efforts.
SwedishSlovakien står fortfarande inte på den vita listan och måste därför anstränga sig extra på detta område.
Slovakia is still not on the white list and must make an extra effort there.
SwedishMedlemsstaterna kommer att ha en tydlig skyldighet att anstränga sig.
Member States will be under a clear obligation to make efforts.
SwedishNederländerna kommer att anstränga sig till sitt yttersta för att göra det här projektet till en framgång.
The Netherlands will devote maximum efforts to making this project a success.
SwedishMedlemsstaterna kommer också att behöva anstränga sig för att nå målen i Europa 2020-strategin.
The Member States will also have to make an effort to reach the goals of the EU 2020 Strategy.
SwedishKommissionen ställer sig positiv till det och skall anstränga sig för det.
The Commission favours this and will endeavour to do it.
SwedishEuropa måste anstränga sig för att göra det som är möjligt, utan att glömma bort det slutgiltiga målet.
Europe must apply itself to what is possible, without forgetting the ultimate objective.
SwedishJag ber därför kommissionen att anstränga sig ännu mer för att informera de europeiska medborgarna.
I therefore ask the Commission to make even greater efforts to inform the citizens of Europe.
SwedishMan skulle ju kunna förvänta sig att ett land som vill bli medlem i unionen skulle anstränga sig mer.
One would expect a country that wishes to join the European Union to make more of an effort.

Liknande översättningar för "anstränga sig" på engelska

sig pronomen
anstränga verb
föra med sig verb
English
dra med sig verb
English
dra åt sig verb
English
dra ihop sig verb
English
dra till sig verb
English
nöja sig verb
English
ha med sig verb
English
råka få med sig verb
English
få att lugna sig verb
English
ladda ur sig verb
få att lugna lägga sig verb
English
hjälpa att etablera sig verb
English
bege sig verb
English
lugna ner sig verb
English
avbörda sig verb