"anstränga" - Engelsk översättning

SV

"anstränga" på engelska

SV anstränga
volume_up
[ansträngde|har ansträngt] {verb}

1. allmänt

anstränga (även: sila, slita, spänna, pressa)
(Skratt) Hon tog våra beställningar, och gick sen till paret i båset brevid vårt, och hon sänkte sin röst så mycket att jag verkligen behövde anstränga mig för att höra vad hon sa.
(Laughter) She took our order, and then went to the couple in the booth next to us, and she lowered her voice so much I had to really strain to hear what she was saying.
anstränga (även: belasta)

2. bildligt

AVS-regeringarna måste för sin del anstränga sig mer för att bekämpa skatteparadis, skatteflykt och olaglig kapitalflykt.
The ACP governments, on the other hand, need to show an increased commitment to fighting against tax havens, tax evasion and illicit capital flight.

Synonymer (svenska) till "anstränga":

anstränga
Swedish

Användningsexempel för "anstränga" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishJag anser därför att båda parter måste anstränga sig mer för att uppnå detta mål.
I therefore believe that both parties must make more effort to achieve this aim.
SwedishHistoriskt sett är det länge sedan, och därför är vi tvungna att anstränga oss.
That is a long time ago in historical terms, and therefore we have to make an effort.
SwedishSom europeisk union måste vi anstränga oss för att minska eländet och lindra lidandet.
We in the European Union must try to relieve the misery and ease the suffering.
SwedishJag hoppas att den höge representanten är beredd att anstränga sig för att uppnå detta.
I hope that the High Representative is willing to make efforts to achieve this.
SwedishVi måste anstränga oss mer för att ta fram en konkret gemensam energipolitik.
We need to make stronger efforts to set up a tangible common energy policy.
SwedishSå du måste anstränga dig. ~~~ Men det finns igen arbetslöshet i World of Warcraft.
So, you have to try hard, but there's no unemployment in World of Warcraft.
SwedishPå den grundvalen kan vi sedan målmedvetet anstränga oss för att skydda hälsan.
We can then use this as a basis for specific health protection measures.
SwedishVi måste anstränga oss för att finna sätt att genomföra en sådan kontroll.
We should make efforts to find ways in which such monitoring can take place.
SwedishVi måste nu gemensamt anstränga oss för att anta ett nytt och slutgiltigt avtal.
We must now join forces in order to adopt a new, definitive agreement.
SwedishJag anser att det åligger båda parterna att anstränga sig till det yttersta för detta.
I believe that both parties will have to make great efforts to achieve this.
SwedishLyckligtvis kunde vi anstränga oss och visa upp en enad front till slut.
Fortunately, however, we made an effort to present a united front at the end.
SwedishI stället måste vi anstränga oss mer för att lätta bördan för våra företag.
Instead we must strengthen our effort to ease the burden on our companies.
SwedishVi måste anstränga oss för att ge dessa länder ekonomiskt och politiskt bistånd.
Our efforts to provide these countries with economic and political support are much needed.
SwedishDärför måste vi anstränga oss för att försöka råda bot på denna situation.
We must make an effort, therefore, to try and remedy this state of affairs.
SwedishJag var tvungen att anstränga mig för att hitta åtminstone ordet ”kvinna” ... i bilagan.
I really had to work to find at least once the word 'women' ... in the Annex.
SwedishVi måste anstränga oss hårt på Europeiska unionens nivåom vi skall kunna övertyga alla.
We have to try a lot harder at European Union level if we are to convince everybody.
SwedishVi måste därför anstränga oss särskilt för att främja religiös harmoni.
So therefore we need a special effort for the promotion of religious harmony.
SwedishMen att döma av den senaste trenden måste vi anstränga oss ytterligare.
But it is clear from the latest trends that we need to further step up our efforts.
SwedishJag kommer särskilt att anstränga mig när det gäller energieffektivitet.
It is therefore essentially on the demand side that the EU can and should intervene.
SwedishVi måste anstränga oss till vårt yttersta för att utplåna fördomarna mot dessa folk.
We must fight fervently to eradicate the prejudice against these people.