"anstormning" - Engelsk översättning

SV

"anstormning" på engelska

EN
SV

anstormning {utrum}

volume_up
1. "anfall"
anstormning (även: stormning, framstormande)

Användningsexempel för "anstormning" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishHur vill kommissionen tackla denna anstormning?
How is the Commission addressing this onslaught?
SwedishTvärtom, i demokratins namn borde vi utsätta var och en som trampar på våra viktigaste värderingar för en verbal anstormning.
On the contrary, in the name of democracy we should subject anyone who tramples our most precious values under foot to a verbal onslaught.
SwedishDet är faktiskt så att denna massiva anstormning av information i vårt samhälle radikalt ändrar begreppet om upphovsrätt och närstående rättigheter.
Indeed, this massive irruption of information into our society is radically modifying the concept of author's rights and related rights.
SwedishInom alla områden ser vi en neoliberal anstormning mot tillhandahållandet av statliga tjänster, mot de offentliga affärsverken och företagen, och mot organiserade arbetstagare.
In all areas, we are witnessing a neo-liberal attack on public services, Community undertakings and employers' organisations.
SwedishInom alla områden ser vi en neoliberal anstormning mot tillhandahållandet av statliga tjänster, mot de offentliga affärsverken och företagen, och mot organiserade arbetstagare.
In all areas, we are witnessing a neo-liberal attack on public services, Community undertakings and employers ' organisations.
SwedishOm det skulle blir en plötslig anstormning av kinesiska textilier är kommissionen redo att använda alla instrument som står till dess förfogande, om situationen kräver det.
In the face of a sudden surge of Chinese textiles, the Commission stands ready to use all the instruments at its disposal, should the situation so require.
SwedishOm klimatförändringarna förvärras, om regeringarna i ursprungsländerna blir ännu korruptare och fortsätter att vara korrupta kommer vi att kunna förvänta oss en ännu större anstormning.
If climate change gets worse, if the governments in the countries of origin become even more corrupt and remain corrupt, then we will have to expect an even greater influx.

Synonymer (svenska) till "anstormning":

anstormning