SV

anstiftare {utrum}

volume_up
anstiftare (även: ingenjör, upphovsman, hjärnan bakom)
anstiftare (även: upphovsman, uppviglare)
EU måste med förenade ansträngningar bekämpa extremistiska rörelser och identifiera deras anstiftare och ledare.
The latter must join efforts to fight extremist actions and identify the instigators and organizers of such actions.
anstiftare (även: tillskyndare, sufflös)

Användningsexempel för "anstiftare" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishEU måste med förenade ansträngningar bekämpa extremistiska rörelser och identifiera deras anstiftare och ledare.
The latter must join efforts to fight extremist actions and identify the instigators and organizers of such actions.
SwedishTerrorattackernas anstiftare och verkställare gjorde de amerikanska och europeiska imperialisterna en stor tjänst.
The perpetrators of and accessories to the terrorist attacks have played straight into the hands of the American and European imperialists.
SwedishParlamentet bör åläggas att inrätta en särskild struktur för att söka efter anstiftare och hackare och ställa dem till svars.
6. in order to oblige Parliament to establish a special structure to search for plotters and hackers and hold them to account.
SwedishDen lokala publikationen Rolling Stone och de ugandiska parlamentarikerna har snarare spelat rollen som anstiftare än som beskyddande medborgare.
Local publication Rolling Stone and Ugandan parliamentarians have played a role of incitement rather than one of protecting citizens.
SwedishAd hoc-tribunalerna i Arusha och Haag om Rwanda och Jugoslavien har tyvärr inte fått tag på de anstiftare som bär huvudansvaret för massmorden.
Regrettably, the ad-hoc tribunals in Arusha and The Hague on Rwanda and Yugoslavia have not managed to catch the perpetrators most responsible for the atrocities.