SV

anstalt {utrum}

volume_up
2. "(vård)institution, inrättning"
I stället skall insatser inriktas på att få anstalterna drogfria.
Instead, efforts must be directed at making institutions drug-free.
Drogmissbruket på anstalterna skulle då legitimeras.
Drug abuse in institutions would then be legitimised.
Föredraganden betonar att det förekommer droger på anstalter och föreslår att det i fängelserna skall tillhandahållas desinfektionsmedel för sprutor och nålar.
The rapporteur emphasises the presence of drugs in institutions and proposes that disinfection facilities for syringes and needles should be made available in prisons.

Användningsexempel för "anstalt" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishEnligt Svenska statens veterinärmedicinska anstalt bör tam iller i fortsättningen vaccineras i likhet med hundar och katter.
According to the Swedish state Institute of Veterinary Medicine, ferrets ought in future to be vaccinated in the same way as dogs and cats.
SwedishI juli samma år arresterades han för ”hets till undergrävande av statsmakten” och sitter fortfarande på en anstalt i staden Jiamusi.
In July of that year he was arrested for 'inciting subversion of state power' and continues to be held in a detention facility in Jiamusi City.
SwedishEfter en analys av de skjutna vargarna utförd av Statens veterinärmedicinska anstalt har det nu visat sig att de skjutna vargarna i stort var fullt friska.
An analysis of the wolves shot carried out by the Swedish National Veterinary Institute has now shown that the wolves were by and large completely healthy.

Synonymer (svenska) till "anstalt":

anstalt