SV

anställda {perfektparticip}

volume_up
anställda
Det finns inga restriktioner för utstationerade arbetstagare (anställda och egenföretagare).
There are no restrictions on posted work — employed or self-employed.
Lastbilsförare kan vara anställda, egenföretagare eller ”falska” egenföretagare.
Lorry drivers can be employees, self-employed workers or 'false' self-employed workers.
Dessa ”falska” förare som är egenföretagare utgör ett direkt hot mot anställda förare.
These 'false' self-employed drivers constitute a direct threat to employed drivers.
anställda

Användningsexempel för "anställda" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishTrötta förare är farliga förare, oavsett om de är egenföretagare eller anställda.
Tired drivers are dangerous drivers, whether they be self-employed or otherwise.
SwedishDet är en uppgift för de inspektörer som är anställda av medlemsstaterna själva.
That is a function for the inspectors employed by the Member States themselves.
SwedishNu skulle det plötsligt krävas 150 anställda för att få arbetstagarrepresentation.
Suddenly, 150 employees are required in order to obtain employee representation.
SwedishAnställda kan använda pekskärmen för att snabbare och lättare hantera sina samtal.
Employees can use the touchscreen to more quickly and easily handle their calls.
SwedishNu har EU-delegationerna på stället fått större befogenhet och fler anställda.
Now, the EU delegations on the spot have been given more powers and more staff.
SwedishI ett fall definierades ett företag med 2 000 anställda som ett litet företag.
In one case, even a company with 2, 000 employees was defined as a small company.
SwedishVi har i dag högkvalitativ produktion, men inte alls med samma antal anställda.
Today we have high-quality production, but without the same number of workers.
SwedishGäller rätten att vidta strejkaktioner också anställda inom den offentliga sektorn?
Does the right to take industrial action also apply to public sector employees?
SwedishDessutom kommer minst 60 procent av de anställda vid EEAS att vara EU-tjänstemän.
Moreover, at least 60% of the staff of this new service will be EU officials.
SwedishTvå tredjedelar av de anställda i Europa kan redan nu räknas till tjänstesektorn.
Two thirds of Europe' s workforce are already employed in the service sector.
SwedishDetta leder till att anställda arbetar många timmar, och olycksriskerna ökar.
This leads to employees working many hours and the accident risks are increasing .
SwedishDen anställda är fri att välja mellan en lång arbetsvecka eller inget arbete alls.
The employee is free to choose between a long working week and having a job at all.
SwedishEndast motiverade, harmoniska anställda kan uppfylla de krav som ställs på dem.
Only motivated, balanced workers are in a position to meet the demands made of them.
SwedishDe anställda vid Airbus i Frankrike och Tyskland får inte spelas ut mot varandra.
The Airbus workers in France and Germany must not be played off against one another.
SwedishVi kan inte missgynna våra flygfält, våra flygbolag och anställda på detta område.
We cannot disadvantage our airports, our airlines and employees in this area.
SwedishI vissa länder finns så många som 90 procent av de anställda inom denna sektor.
In some countries, this sector even accounts for more than 90% of employees.
SwedishVi har inrättat ett nytt generaldirektorat, ändå har detta bara 70 anställda.
We have established a new Directorate-General, yet it has only 70 people all told.
SwedishTvå tredjedelar av de anställda i Europa kan redan nu räknas till tjänstesektorn.
Two thirds of Europe's workforce are already employed in the service sector.
SwedishI många delar av mitt område skulle inte 50 anställda vara litet, det vore stort.
In many parts of my area small would not be 50 employees; that would be big.
SwedishJag vill uppmärksamma situationen för kvinnor som är anställda på fängelser.
I want to draw attention to the situation of women employed in the prison service.

Synonymer (svenska) till "anställda":

anställda
anställd