"anslutningsförhandlingarna" - Engelsk översättning

SV

"anslutningsförhandlingarna" på engelska

SV

anslutningsförhandlingarna {pluralis}

volume_up
anslutningsförhandlingarna
Vilka följder får dessa omständigheter för anslutningsförhandlingarna i framtiden?
What effect will this have on the continuation of the accession negotiations?
Detta är avgörande för möjligheterna till framsteg i anslutningsförhandlingarna.
This is crucial for the chances of success of the accession negotiations.
Sådana spänningar och problem måste lösas innan anslutningsförhandlingarna inleds.
Such tensions and problems must be resolved before accession negotiations start.

Användningsexempel för "anslutningsförhandlingarna" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishSådana spänningar och problem måste lösas innan anslutningsförhandlingarna inleds.
Such tensions and problems must be resolved before accession negotiations start.
SwedishGivetvis har vi också inlett anslutningsförhandlingarna med Turkiet och Kroatien.
Of course, we have had the accession negotiations with Turkey and Croatia opening.
SwedishAnslutningsförhandlingarna med Kroatien går in i slutskedet.
- (SK) Mr President, the accession talks with Croatia are entering the final phase.
SwedishVilka följder får dessa omständigheter för anslutningsförhandlingarna i framtiden?
What effect will this have on the continuation of the accession negotiations?
SwedishDet är på tiden att parlamentet kräver att anslutningsförhandlingarna upphör.
It is time that this House called for the cessation of accession negotiations.
SwedishVi gjorde detta när vi behandlade artikel 7, byrån och anslutningsförhandlingarna.
We did this when we dealt with Article 7, the Agency and the accession negotiations.
SwedishI det här avseendet kan anslutningsförhandlingarna med EU fungera som en katalysator.
The accession negotiations with the EU can work as a catalyst in this respect.
SwedishDetta är avgörande för möjligheterna till framsteg i anslutningsförhandlingarna.
This is crucial for the chances of success of the accession negotiations.
SwedishVi kommer att rejält påskynda anslutningsförhandlingarna under vårt ordförandeskap.
We want to push ahead with the accession negotiations during our presidency.
SwedishJag tror att anslutningsförhandlingarna med Kroatien kommer att avslutas under 2009.
I believe that the accession talks with Croatia will be completed by the end of 2009.
SwedishVi har under det tyska ordförandeskapet drivit anslutningsförhandlingarna framåt.
Under the German Presidency we have made headway with the ongoing accession negotiations.
SwedishDetta är en viktig fråga som bör lösas innan anslutningsförhandlingarna inleds.
This is an important issue and should be resolved before accession negotiations commence.
SwedishDet är till exempel troligt att anslutningsförhandlingarna med Turkiet tar 10–15 år.
For instance, the accession negotiations with Turkey are likely to take 10 to 15 years.
SwedishVi inser alla att den här konflikten äventyrar anslutningsförhandlingarna med Island.
We all realise that this conflict jeopardises the accession negotiations with Iceland.
Swedish(NL) Ordförandeskapet vill påskynda anslutningsförhandlingarna, även dem med Island.
(NL) The Presidency wishes to accelerate accession negotiations, including with Iceland.
SwedishEn konsekvens skulle kunna vara att utöka de framtida anslutningsförhandlingarna.
One consequence could be to extend the future accession negotiations.
SwedishEuropa i flera hastigheter gör det också lättare att fortsätta anslutningsförhandlingarna.
A multi-speed Europe also makes it easier to continue accession negotiations.
SwedishÄven anslutningsförhandlingarna har skridit framåt det senaste halvåret.
The negotiations for Accession have also made good progress over the last six months.
SwedishDet visar att landet är nära att fullfölja anslutningsförhandlingarna.
It shows that the country is close to completing the accession negotiations.
SwedishAnslutningsförhandlingarna och den institutionella reformen måste inledas samtidigt.
It is vital that the accession negotiations should run alongside the institutional reforms.