SV

anslutas {verb}

volume_up
De kännetecknas av hög kvalitet, varaktighet och kan anslutas till alla datorer.
They are of high quality, durable and can be connected to all types of computers.
Om lösningen fungerar väl kommer kamerorna att anslutas till det befintliga centrala bevakningssystemet.
If the new installation proves effective, the additional cameras will be connected to the existing central surveillance system.
Omvänt behöver vi också leverera energi från land vilket innebär att fartygen i hamnarna måste anslutas till ett energiutlopp.
Conversely, we also need to supply energy from land, so ships in port must be connected up to a power outlet.

Användningsexempel för "anslutas" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDe kännetecknas av hög kvalitet, varaktighet och kan anslutas till alla datorer.
They are of high quality, durable and can be connected to all types of computers.
SwedishVi vill att både Bulgarien och Rumänien ska anslutas till Europeiska unionen 2007.
Our wish is for both Bulgaria and Romania to join the European Union in 2007.
SwedishNi säger att vårt mål är att de två länderna ska anslutas den 1 januari 2007.
You are saying that our goal is to get the two countries on board on 1 January 2007.
SwedishNi säger att vårt mål är att de två länderna ska anslutas den 1 januari 2007.
You are saying that our goal is to get the two countries on board on 1 January 2007.
SwedishRumänien och Bulgarien kommer att anslutas den 1 januari nästa år av politiska skäl.
Romania and Bulgaria will join on 1 January next year for political reasons.
SwedishJag uttalar också mitt stöd för att våra Medelhavspartner skall anslutas till dem.
I would also argue in favour of our Mediterranean partners being involved.
SwedishRumänien och Bulgarien kommer att anslutas den 1 januari nästa år av politiska skäl.
Romania and Bulgaria will join on 1 January next year for political reasons.
SwedishI betänkandet anges att varje land skall anslutas till EU på egna meriter.
The report states that each country must accede to the EU on its own merits.
SwedishVi vill att både Bulgarien och Rumänien ska anslutas till Europeiska unionen 2007.
It is then unacceptable to refuse to be open about what one possesses.
SwedishJag ser ingen grundläggande orsak till att inte låta dem anslutas den 1 januari.
I cannot see any fundamental reason not to let them in on 1 January.
SwedishSlovenien var den första av de tidigare jugoslaviska staterna att anslutas till EU.
Slovenia was the first of the former Yugoslav states to join the EU.
SwedishDetta är det nya Sovjet, och det är inte undra på att Italien nu vill att Ryssland ska anslutas.
This is the new soviet and it is no wonder that Italy now wants Russia to join it.
SwedishTurkiet kommer inte att anslutas till Europeiska unionen utan parlamentets godkännande.
Turkey will not be admitted to the European Union without the European Parliament's approval.
SwedishEuropeiska stater som uppfyller de kriterier som krävs för ett medlemskap bör kunna anslutas.
European states that meet the membership criteria should be able to join.
SwedishTurkiet kommer inte att anslutas till Europeiska unionen utan parlamentets godkännande.
Turkey will not be admitted to the European Union without the European Parliament' s approval.
SwedishStörre flexibilitet skulle inneburit att även Bulgarien och Rumänien kunnat anslutas.
With greater flexibility, Bulgaria and Romania could also join.
SwedishJag är, som ni vet, en ivrig förespråkare för att Turkiet ska anslutas till EU.
As you know, I am a keen advocate of Turkey joining the EU.
SwedishVi får problem när dessa energier ska anslutas till befintliga energinät.
Connecting them to existing energy networks is causing problems.
SwedishVill premiärminister Recep Tayyip Erdoğan över huvud taget att landet ska anslutas till EU?
Does Prime Minister Erdo ğ an even want the country to join the EU?
Swedish(RO) Jag är en förespråkare för att Serbien ska integreras i och anslutas till Europeiska unionen.
(RO) I am an advocate of Serbia's integration into and accession to the European Union.

Synonymer (svenska) till "ansluta":

ansluta