"ansluta till" - Engelsk översättning

SV

"ansluta till" på engelska

SV

ansluta till {verb}

volume_up
ansluta till (även: instämma i)

Användningsexempel för "ansluta till" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDe nya medlemsstaterna vill ansluta sig till systemet vid första bästa tillfälle.
The new Member States would like to join this system at the earliest opportunity.
SwedishVi är alla mycket glada över att detta land snart kommer att ansluta sig till EU.
We are all delighted that this country will shortly be joining the European Union.
SwedishTrots det kommer min grupp att ansluta sig till dem som vill bevilja ansvarsfrihet.
Nevertheless, my group will align itself with those who wish to grant discharge.
SwedishSerbiens strävan att ansluta sig till EU verkar ha gett landet vind i seglen.
Serbia's ambitions to join the EU seem to be putting wind in the country's sails.
SwedishDet kommer även positiva signaler från de länder som skall ansluta sig till unionen.
There are also positive signs coming from the countries about to join the Union.
SwedishDärför kan kommissionen dessvärre inte i nuläget ansluta sig till ändringsförslag 3.
So at present, the Commission is unfortunately unable to accept Amendment No 3.
SwedishJag skulle vilja ansluta mig till hyllningskören för vår ombudsman.
Madam President, I would like to join the chorus of praise for our Ombudsman.
SwedishJag vill ansluta mig till era ord om försiktighet efter erfarenheterna i Nordirland.
I would join in your words of caution from the experience in Northern Ireland.
SwedishJag vill ansluta mig till de kolleger som tagit upp frågan om Haiti.
Mr President, I would like to join with colleagues who raised the issue of Haiti.
SwedishHerr Sakellariou, jag kan omedelbart ansluta mig till ert inlägg.
Mr President, Mr Sakellariou, I can immediately endorse what you have said.
SwedishJag vill ansluta mig till dem som anser att detta område är mycket viktigt.
I would like to add my voice to those who consider this field to be very important.
SwedishFolken i Europas mitt väntar på att kunna ansluta sig till vår värdegemenskap.
The peoples of Central Europe are anxious to join our Community of values.
SwedishJag kan ansluta mig till mycket, som mina kollegor har pratat om här.
Madam President, I support many of the things that the previous speakers have said.
SwedishJag vill gärna ansluta mig till föregående talare, en kollega från Nederländerna.
I think that the motion for a resolution before us today needs no words of explanation.
SwedishFör två veckor sedan var jag i Schweiz och de vill ansluta sig till Köpenhamnsprocessen.
Two weeks ago I was in Switzerland and they want to join the Copenhagen process.
SwedishMen detta betyder inte att vi skulle ansluta oss till det interinstitutionella avtalet.
So this does not mean that we would accede to the interinstitutional agreement.
SwedishJag vill ansluta mig till de anmärkningar som Vatanen just gjorde.
Madam President, I wish to associate myself with the comments just made by Mr Vatanen.
SwedishKina måste övertalas att ansluta sig till internationella normer och att respektera dem.
China must be persuaded to commit to international standards and to respect them.
SwedishLösningen har inneburit att de nya medlemsstaterna kan ansluta sig till SIS.
This solution has enabled the new Member States to be connected to the SIS.
SwedishDet viktiga är att de får ansluta sig till euroområdet så fort som möjligt.
The important thing is that we allow them to join the euro area as soon as possible.

Liknande översättningar för "ansluta till" på engelska

ansluta verb
ansluta adverb
English
till preposition
till adjektiv
English
till adverb
English
till pronomen
English
nå fram till verb
English